Blog

Prijedlog za ocjenu suglasnosti s Ustavom RH Zakona o izmjeni Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža

ČLANOVIMA SINDIKATA POLICIJE HRVATSKE

POVJERENICIMA SINDIKATA POLICIJE HRVATSKE

Poštovani,

obavještavamo vas da Sindikat policije Hrvatske u svezi uskrate prava na dodatak 4, 8, 10 % u dva navrata pokrenuo postupak za ocjenom suglasnosti s Ustavom Zakona navedene uskrate.

Zadnje doneseni Zakon o izmjeni Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža (NN 36/15) je produljio uskratu prava na uvećanje plaća do 31.12.2015. Za razdoblje nakon 31.12.2015. godine nije donesen zakon kojim bi se produljilo trajanje uskrate, pa je ista prestala.

Prvi put smo pokrenuli prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom RH Zakona o izmjeni Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža (NN 41/14) u svibnju 2014. godine.

Navedeni predmet se vodio zajedno s predmetom po prijedlozima drugih predlagatelja. Rješenjem od 30. ožujka 2015. godine Ustavni sud je otklonio sve te prijedloge, ali s napomenom da bi opetovano produljivanje trajanja uskrate prava moglo dovesti do toga da se sama mjera, ponovljenim intervencijama državne vlasti, iz iznimne i privremene, zapravo pretvori u trajniju odnosno trajnu, s neizvjesnim rokom njezina prestanka, a što bi predstavljalo problem ostvarenja vladavine prava, osobito načela pravne sigurnosti, pravne izvjesnosti i pravne predvidljivosti, s kojim je najuže povezan i problem vjerodostojnosti obnašanja vlasti te povjerenja građana u nju.

Drugi put, u rujnu 2015. godine, podnijeli smo prijedlog za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske Zakona o izmjeni Zakona o uskrati (NN 36/15) i  Zakona o uskrati (NN br. 41/14, 157/14, 36/15).

S navedenim vas ponovo upoznajemo (iako smo vas o svim akcijama izvijestili u trenutku njihovih pokretanja) jer jedan od sindikata koji djeluju u MUP-u, iznosi podatke koji stvaraju pogrešan dojam da je taj sindikat jedini pred Ustavnim sudom pobijao uskratu dodatka na vjernost službi i da je ishodio odluku Ustavnog suda kojom je ukinuta navedena uskrata.  

S poštovanjem,

Predsjednik SPH
Dubravko Jagić
PODIJELI