Blog

Žalbe na rješenja o plaćama donesena temeljem Uredbe o plaćama policijskih službenika (NN 129/2011 ….. 40/2016)

ČLANOVIMA SPH
POVJERENICIMA SPH


Poštovani,

policijski službenici ovih dana primaju ili mogu očekivati primitak rješenja o plaćama kojima će dijelu policijskih službenika plaće biti niže od dosadašnjih. Navedena rješenja MUP donosi temeljem  Uredbe o plaćama policijskih službenika (NN 129/2011 ….. 40/2016). 

Predlažemo da svi članovi SPH koji nisu zadovoljni primljenim rješenjem u žalbenom roku podnesu žalbu, a kako bi tim putem pokušali pobiti novo rješenje o plaći. 

Primjer žalbe možete preuzeti izravno kod Glavnog povjerenika Glavne podružnice SPH u kojoj ste član, koji će vam pomoći prilikom popunjavanja žalbe na rješenje te vam dati detaljne upute i informacije. 

S poštovanjem, 

Predsjednik SPH
Dubravko Jagić

268_12-05-2016 članovi i povjerenici – Žalbe na rješenja donesena temeljem Uredbe o plaćama PS.pdf

PODIJELI