Blog

ANKETA – Uredba o izmjenama Uredbe o plaćama policijskih službenika

Poštovani,

Vlada Republike Hrvatske je na Sjednici održanoj 28. travnja 2016. godine donijela izmjene Uredbe o plaćama policijskih službenika. Predviđeno je povećanje osnovnog koeficijenta s  0,776 na 0,8, što dakako pozdravljamo, no kako bi se osiguralo navedeno povećanje, Vlada RH je odlučila sredstva za isto osigurati smanjenjem dodatka za specifičnost policijske službe za neke kategorije policijskih službenika.

Navedeno, dakako, nismo mogli prihvatiti i podržati jer smatramo da su se sredstva za povećanje osnovice koeficijenta trebala osigurati dodatnim sredstvima iz državnog proračuna ili se preraspodjela sredstava trebala izvršiti između ostalih stavki proračuna Ministarstva unutarnjih poslova, a ne unutar stavke „plaća policijskih službenika“. 

Obzirom na navedeno, te zbog izbjegavanja socijalnog dijaloga i uključivanja reprezentativnih sindikata koji djeluju unutar MUP-a u izradu navedene Uredbe (što bi sigurno rezultiralo kvalitetnijim rješenjem ako bi se uvažili naši prijedlozi), te prijedlozima od strane policijskih službenika kojima su koeficijenti navedenom Uredbom smanjeni, odlučili smo provesti anketu među članovima, a u cilju odlučivanja o načinu provedbe konkretnih sindikalnih akcija.

Sukladno rezultatima, kao i odazivu na navedenu anketu, te ovisno o tome koje sindikalne akcije su policijski službenici spremni provesti u zaštiti svojih prava po navedenom pitanju, spremni smo organizirati odgovarajuće sindikalne akcije.

Sukladno svemu navedenom, ukoliko ste spremni sudjelovati aktivno, molimo da popunite anketu te vlastitim angažmanom doprinesete provedbi sindikalnih akcija.

Na kraju, naglašavamo da popunjavanju ankete mogu pristupiti i zaposlenici MUP-a koji nisu obuhvaćeni smanjenjem dodatka za specifičnost policijske službe, te smatramo da bi se po ovom pitanju trebala iskazati solidarnost sa policijskim službenicima kojima se na ovaj način smanjuje plaća jer ova Uredba ne smije biti sredstvo za stvaranje nejedinstva između različitih kategorija policijskih službenika, a naravno, i vrlo je moguće da će, ukoliko zaposlenici MUP-a u ovom pogledu ne pokažu slogu, poslodavac možda u budućnosti posegnuti za sličnim načinom rješavanja pojedinih pitanja bez uključivanja predstavnika radnika, te donošenjem jednostranih odluka i poteza. 

Napominjemo kako anketu možete ispuniti kod sindikalnih povjerenika za ustrojstvene jedinice sindikata potpisnika ovog dopisa.

S poštovanjem,
_x000D_
Predsjednik SPH, Dubravko Jagić_x000D_
Predsjednik NSD MUP-a, Zdravko Lončar_x000D_
Predsjednik SDLSN RH, Boris Pleša
PODIJELI