Blog

Sastanak Radne skupine za izradu prijedloga provedbe teritorijalne reorganizacije MUP-a i predstavnika sindikata

28. travnja 2016. godine je Ministarstvu unutarnjih poslova održan je sastanak Radne skupine za izradu prijedloga provedbe teritorijalne reorganizacije MUP-a i predstavnika sindikata. Na sastanku se raspravljalo o Smjernicama za teritorijalnu i unutarnju reorganizaciju Ministarstva unutarnjih poslova koje su prije nekoliko dana objavljene i na web stranici MUP-a.

Voditelj Radne skupine i pomoćnik ministra unutarnjih poslova Stjepan Lončarica je pozvao sindikate da dostave svoje mišljenje i primjedbe na dokument Smjernica. Napomenuo ja kako je glavni cilj reorganizacije da se kadrovski i materijalno ojačaju policijske postaje, a da Ravnateljstvo policije ima stratešku ulogu. Također je istaknuo važnost da se kod reorganizacije zadrže postojeća materijalna prava zaposlenika.

Član Radne skupine i profesor na Visokoj policijskoj školi Josip Pavliček je naveo kako je ovo prvi put da Ministarstvo otvoreno i transparentno komunicira sa svima i prije donošenja nekog prvog plana reorganizacije.

Zaključeno je da je reorganizacija MUP-a potrebna, da se na sigurnosti ne može štedjeti i da novi teritorijalni ustroj ne smije doprinijeti manjoj sigurnosti građana.

Na sastanku su prisustvovali Dubravko Jagić i Dario Umljenović iz  Sindikata policije Hrvatske te Zdravko Lončar i Mario Akmačić iz  Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a te članovi Radne skupine: ovlašten za obavljanje poslova načelnika Uprave kriminalističke policije Marko Srdarević i ovlašten za obavljanje poslova voditelja Službe za unutarnju kontrolu Damir Juras.

Izvor: mup.hr

PODIJELI