Blog

Prijedlog Uredbe o izmjenama Uredbe o plaćama policijskih službenika – mišljenje

_x000D_
U nastavku dostavljamo dopis Koordinacije sindikata koji djeluju unutar MUP-a vezano za mišljenje na zaprimljeni tekst prijedloga Uredbe o izmjenama Uredbe o plaćama._x000D_

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH_x000D_
n/r pomoćnika ministra g. Stjepana Lončarice

Poštovani,

itekako smo svjesni današnjeg trenutka i stanja u državnom proračunu.  Isto tako smo svjesni i položaja policijskih službenika, kako u pogledu plaća tako i općenito položaja u društvu te dijelimo njihovo nezadovoljstvo. Naše nezadovoljstvo je tim veće jer već godinama pokušavamo učiniti nešto da se poveća plaća policijskim službenicima, uporno skrećući pozornost svim Vladama kako su plaće policijskih službenika osjetno manje od plaća kolega u pravosuđu i sličnim radnim mjestima u Ministarstvu financija.

Zbog toga smo s blagonaklonošću čitali medijske najave Ministra unutarnjih poslova o potrebi povećanja plaća policijskim službenicima. Tim više što smo pretpostavili da su Ministar i najbliži suradnici postali svjesni tih razlika između pojedinih kategorija državnih službenika. Još se veće razlike pojavljuju ako uspoređujemo plaće državnih službenika s plaćama u javnim službama.

Ministar je tijekom medijskog istupa isticao radna mjesta carinika 3. vrste, ali bi se razlike mogle vidjeti i usporedbom drugih radnih mjesta. Prema nama dostupnim informacijama, a usporedbe radi,  plaća šefa smjene u postajama 1. kategorije u gradu Zagrebu kreće se oko 7.500,00 kuna, dok je plaća šefa smjene u pravosudnom sustavu približno 9.500,00 kuna. Unatoč ovim razlikama, nismo do sada dobili informaciju da bilo koji Ministar namjerava smanjivati koeficijente u svom Ministarstvu, osim MUP-a. Svi zapravo očekuju zakonsko rješenje koje će urediti pitanje plaća u javnim i državnim službama te lokalnoj samoupravi.

Apsolutno podržavamo namjeru Ministra da koeficijent policijskog službenika sa 0,776 vrati na 0,800.  Međutim, ne možemo prihvatiti način na koji se to želi provesti. Ovog trenutka, linarno smanjivanje dodatka na plaću 2 – 4 % držimo aposlutno neprihvatljivim iz više razloga.

Prvi razlog je svakako činjenica da su koeficijenti za izračun plaće već smanjeni 3 % sporazumom s bivšom Vladom i obećanjem da dodatnih smanjenja plaća neće biti. Na takvim osnovama smo i članstvu slali poruku da je to smanjenje zadnje što će državni službenici i namještenici morati podnijeti. Neisplata božićnice i regresa, smanjivanje naknade za prijevoz, smanjivanje koeficijenata, privremena obustava isplate dodatka 4, 8 i 10%, su prava oduzeta policijskim službenicima, na koja su pristali uz obećanje da će biti bolje.

Uz spomenuto smanjenje i odricanja, pregovori vezani za povećanje osnovice za izračun plaća odvijaju se u ozračju neizvjesnosti obzirom da sredstva u proračunu nisu osigurana. I to povećanje koje policijski službenici očekuju više je nego upitno. Da ovdje budemo jasni, policijski službenici očekuju da im se vrati i 3% koeficijenta. I upravo zbog toga predmetni Prijedlog zvuči zapravo nestvarno. Umjesto povećanja osnovice i vraćanja 3 % koeficijenta, policijskim službenicima određenih kategorija radnih mjesta plaća se dodatno smanjuje.

Kad je u pitanju najava profesionalizacije policije, Ministru također dajemo podršku. Međutim, osim profesionalizacije, izuzetno važan temelj za uspješan rad službe je kolegijanost. Stanje u većini ustrojstvenih jedinica u pogledu međuljudskih odnosa je narušeno do te mjere da je osjećaj kolegijalnosti isčezao. Ovaj prijedlog zapravo će dodatno unijeti razdor u sustav. Svi su zapravo pozdravili početnu namjeru, ali nitko nije očekivao da će uštede biti ostvarene na način da se nekome plaća ovog trenutka smanjuje. Obzirom da je iz prijedloga Uredbe jasno da se velikom broju službenika plaća smanjuje, početno odobravanje zamijenili su šok i nevjerica.

Razdoblje u kojem trenutno živimo izuzetno je neizvjesno i puno iščekivanja što će se dogoditi kroz najavljene reforme. Međutim, namjera ujednačavanja plaća je većini zaposlenih u MUP-u ostavila dovoljno prostora i za razmišljanje da u našem sustavu većini službenika plaća ne bi smjela padati jer plaće zaostaju.

Prijedlog linarnog smanjivanja dodataka na plaću je loše rješenje jer su time ponovno najviše pogođeni službenici s nižim primanjima. Na manjoj plaći i najmanji gubitak je izrazito velik. Isto tako smanjenje obuhvaća visoku, višu i srednju stručnu spremu te zahvaća sve ustrojstvene jedinice. Ukoliko se već trebalo štedjeti, možda je bilo vremena za učiniti temeljitu analizu dodatka temeljem Uredbe o plaćama policijskih službenika. Već na prvi pogled je vidljivo da veliki broj policijskih službenika ima izrazito visoke dodatke, ali i veliki broj službenika ima dodatke iako rade na radnom mjestu koje se teško može okarakterizirati kao opasno za život i zdravlje te je upitna i hijerarhija u zapovjednom lancu. Namjerno nećemo istaknuti niti jedno radno mjesto, ali ista se mogu lako detektirati.

Još veća greška linarnog umanjenja dodatka leži u jednom, već godinama ustaljenom, trendu u Ministarstvu. Naime, većina kvalitetnih policijskih službenika iz policijskih postaja, čim se otvori mogućnost odlaze u policijske uprave, a iz uprava u Sjedište. Razlog je jednostavan. Takav prelazak znači manje posla i ve��u plaću što zapravo nije u skladu s najavljenom i propagiranom politikom plaća. Policijska postaja temeljna je organizacijska jedinica koja je zapravo mjesto gdje se obavlja stvarni policijski posao.  Uspješnost naše službe uvelike ovisi o radu postaja i zbog toga smanjenje dodatka djelatnicima u postajama držimo apsolutno lošom zamisli.

U ovom trenutku, obzirom na najavljene reforme držimo konstruktivnim sačekati prvi prijedlog Zakona o plaćama. Mišljenja smo da će toliko najavljivani zakon dati prve naznake u kojem pravcu će krenuti ujednačavanje plaća u javnim i državnim službama te lokalnoj samupravi. Ako je stvarna namjera Vlade iskrena, onda bi taj zakon morao radna mjesta u MUP-u, Ministarstvu financija i Ministarstvu pravosuđa vrednovati na jednak način i svrstati ih u isti rang i jamčiti jednaku plaću. U tom slučaju bi početni koeficijent policijskog službenika bio 0,873 kao što je danas koeficijent carinika 3. vrste te uz to ima dodatak isto 20%. Razlike u plaćama su danas tako velike  da predložena izmjena predmetne Uredbe više ima psihološki učinak nego što stvarno utječe na smanjenje ovih razlika. S druge strane, postavlja se i pitanje zašto se jedino u Ministarstvu unutarnjih poslova, ovog trenutka odlučilo ići u smanjenje plaća. 

I na kraju koristimo prigodu još jednom reći da pozdravljamo i podržavamo razmišljanje i namjeru o nužnosti povećanja plaće policijskim službenicima čiji je trenutni koeficijent 0.776,  ali ne možemo prihvatiti da se to provede na predloženi način.

S poštovanjem,

Predsjednik SPH, Dubravko Jagić

Predsjednik NSD MUP-a, Zdravko Lončar
Predsjednik SDLSN RH, Boris Pleša

PODIJELI