Blog

Pravilnik o postupku izdavanja odobrenja policijskom službeniku za obavljanje samostalne gospodarske ili profesionalne djelatnosti ili pružanje usluga pravnoj ili fizičkoj osobi – požurnica

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
K A B I N E T     M I N I S T R A
n/r ministra g. Vlahe Orepića


Poštovani, 

dana 13. listopada 2015. godine, tadašnjem bivšem unutarnjih poslova g. Ranku Ostojiću uputili smo dopis Ur. broj 661/15. od 13. listopada 2015. godine.

Navedenim dopisom smo još jednom dostavili inicijativu za žurnom izmjenom Pravilnika o postupku izdavanja odobrenja policijskom službeniku za obavljanje samostalne gospodarske ili profesionalne djelatnosti ili pružanje usluga pravnoj ili fizičkoj osobi, na način da se promjeni neprimjerena praksa sustavnog odbijanja davanja pisanog odobrenja policijskim službenicima od strane glavnog ravnatelja policije ili osobe koju on ovlasti za obavljanje, samostalno ili kod pravne ili fizičke osobe i to poslova koji ne utječu na zakonito i pravilno obavljanje policijskih poslova iz čl. 37. Zakona o policiji.

I ovim putem koristimo priliku da napomenemo kako smatramo da navedeno odobrenje ne bi smjelo biti diskreciono pravo pojedinaca, te da se ovdje očito radi o subjektivnom tumačenju od strane dijela rukovoditelja, jer zbog čega se, npr. nekome odobrava obavljanje poslova u OPG-u, a drugom ne?

Također, neprimjerenim smatramo i obrazloženje da se zbog negativnih zbivanja na području sporta-nogometa uskraćuje policijskim službenicima izdavanje odobrenja za obavljanje raznih sportskih aktivnosti. Negativnosti oko nogometa moraju se riješiti, a sprječavanje bavljenja sportom policijskim službenicima može imati samo negativni učinak, s jedne strane u pogledu samih policijskih službenika (koji time inače održavaju i tjelesnu kondiciju i spremnost – što je inače obveza poslodavca, tj. poslodavac je taj koji bi policijskim službenicima trebao omogućiti besplatno redovito održavanje tjelesne kondicije, kako na sportskim terenima, tako i u teretanama), a s druge strane navedeno šteti i građanima jer se policijskim službenicima onemogućava da svoja stručna sportska znanja prenesu na druge, osobito na mlađe generacije. Zar je nespojivo s policijskim poslom da policijski službenik bude trener mlađim uzrastima u nekom manjem nogometnom ili karate klubu?

Nedavanje suglasnosti da se netko bavi npr. OPG-om i prepuštanje odluke pojedincima smatramo neprihvatljivim.

Odbijanje nekome da se bavi OPG-om i prepuštanje odluke da li će to odobriti ili ne isključivo pojedincu smatramo notornom glupošću.

Policijski službenici su dobivali odbijenice, pa čak i za slučajeve da se bave pčelarstvom. Kojoj osobi može uopće pasti na pamet odbiti tako nešto i reći da je to u suprotnosti obavljanju policijskog posla?

Napominjemo kako smo za to da policijski službenici imaju pravo na diskrecionu ocjenu, ali ne u ovom slučaju. Stoga izričito zahtijevamo da se Pravilnik promjeni na način da se popiše popis poslova koje policijski službenici ne smiju obavljati, a da sve ostale poslove mogu obavljati u svoje slobodno vrijeme, bez birokratskih prepreka, tj. bez posebnog odobrenja.

To je bio naš zahtjev od početka, kada se donosio sam Pravilnik i kada smo predlagali propisivanje poslova kojima se policijski službenici ne smiju baviti, a ne Pravilnik koji propisuje da oko davanja ili uskraćivanja suglasnosti odlučuje jedna osoba, a koji je ponovo aktualiziran lošom praksom uskraćivanja suglasnosti kojim se sve većem broju policijskih službenika, bez ikakvog obrazloženja, zabranjuje obavljanje i najbanalnijih poslova, poput već spomenutog rada u OPG-u, treniranje mlađih naraštaja u nogometu, karateu, sudjelovanje u radu DVD-a i dr.

Ovim putem ponovo zahtijevamo hitnu izmjenu Pravilnika te zdravorazumsko i racionalno ponašanje i pristup predstavnika poslodavca po ovom pitanju!

Ujedno, naglašavamo da je sam Pravilnik, po našem mišljenju, neusklađen sa Zakonom o policiji koji u čl. 37. st. 2. jasno propisuje da policijski službenik, iznimno smije, izvan redovitog radnog vremena i po prethodno pribavljenom pisanom odobrenju glavnog ravnatelja ili osobe koju on za to ovlasti, obavljati samostalno ili kod pravne ili fizičke osobe samo poslove koji ne utječu na zakonito i pravilno obavljanje policijskih poslova.

Također, u navedenom članku propisano je da će ministar postupak izdavanja odobrenja propisati pravilnikom, a ne da pravilnik postane sredstvo restrikcije navedenog prava, tj. da netko „osobnim shvaćanjem“, temeljem vlastitih vrijednosnih sudova i stavova, odlučuje o ljudskim sudbinama na način da im se uskraćuje obavljanje poslova koji bi im pomogli da poprave kućni budžet koji im je zbog silnih mjera štednje posljednjih godina značajno smanjen.

Ako netko misli da je bavljenje pčelarstvom, rad na OPG-u ili učenje mlađih uzrasta nogometu ili karateu nešto što je u suprotnosti sa zakonitim pravilnim obavljanjem policijskih poslova, tada neka to i javno obrazloži koji su razlozi tome, a ne da to odbijanje opravdava svojim diskrecionim pravom i skrivanjem iza nejasnih pravilnika.

Ovakvo ponašanje i donošenja odluka u posljednje vrijeme su nam jednostavno neshvatljive. Nejasno je zbog čega se promijenila praksa jer je gotovo nemoguće dobiti odobrenje za obavljanje dodatne djelatnosti, dok su obrazloženja u pravilu neuvjerljiva.

Naime, poznato je da je u posljednje vrijeme odbijen veći broj zahtjeva za obavljanje poslova izvan radnog vremena, i to u većoj mjeri sportskih sudaca, trenera, delegata, iako je potpuno jasno obavljanje tih poslova nije nespojivo s obavljanjem poslova policijskog službenika, a što je izričito i navedeno u suglasnostima neposrednih rukovoditelja, npr. načelnika PU, ali ipak su ti zahtjevi odbijeni s više instance s obrazloženjem da izdavanje odobrenja u tom slučaju nije sukladno interesima službe, a što nema uporište u čl. 37. Zakona o policiji.

Naglašavamo da rješenja kojima se policijskim službenicima ne dozvoljava obavljanje dodatnim djelatnostima donose rukovoditelji, počevši od Glavnog ravnatelja policije na niže. 

Obzirom da ste Vi poštovani ministre između ostalog i sportaš kako u životopisu koji je objavljen na službenoj Internet stranici MUP-a navodite (trener karatea i fitnesa u karate klubu „Ploče“, predsjednik Zajednice športskih udruga grada Ploče i dopredsjednik Županijske zajednice športova Dubrovačko-neretvanske županije) vjerujemo da razumijete važnost bavljenja aktivnog sportskog života kao i razvoja društvene zajednice, a osobito mlađe generacije u tom duhu. 

Stoga molimo da naložite reviziju svih zahtjeva te izdavanje traženih odobrenja u svim slučajevima gdje je utvrđeno da obavljanje određenih poslova nije nespojivo s radnim mjestom koje policijski službenik obavlja, odnosno ne postoje zakonske zapreke za izdavanjem istih.

Najbolje rješenje bi bilo donošenje novog Pravilnika u kojem bi se izrijekom naveli poslovi kojima se policijski službenici ne smiju baviti, a za sve ostale poslove bi se moralo izdati odobrenje te bi se time izbjegle bilo kakve mogućnosti jednostranih tumačenja.

Molimo da nas o poduzetom obavijestite pisanim putem u što kraćem roku.

S poštovanjem,

_x000D_
Predsjednik SPH_x000D_
Dubravko Jagić

O tome obavijest:

  • g. Stjepan Lončarica, pomoćnik ministra unutarnjih poslova

  • g. Vlado Dominić, glavni ravnatelj policije

PODIJELI