Odluka o korištenju službenih osobnih automobila

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
K A B I N E T     M I N I S T R A
n/r ministra g. Vlahe Orepića


Poštovani,

dana 9. veljače 2016. godine donijeli ste Odluku o korištenju službenih osobnih automobila (broj: 511-01-152-6799/2016). Navedena odluka stupa na snagu danas, 1. ožujak 2016. godine.

Točka I. Odluke definira tko sve, temeljem Odluke, ima pravo na korištenje službenog osobnog automobila za službene potrebe 24 sata dnevno.

Također, točkom II. propisane su iznimke od navedenog, kada ministar može odobriti korištenje službenog osobnog automobila za službene potrebe 24 sata i drugim državnim službenicima Ministarstva, na vrijeme potrebno za obavljanje određenih službenih zadaća.             

Sindikat policije Hrvatske pozdravlja navedenu Odluku jer je to jedan od prijedloga racionalizacije troškova koji smo i sami već duži niz godina predlagali. Međutim, oko provedbe same Odluke postoji nedoumica.

Naime, zbog navedene Odluke pojavile su se dvojbe oko korištenja VOZILA ZA POSEBNE NAMJENE S UGRAĐENIM BOKSOVIMA ZA PRIJEVOZ PASA, tj. o davanju takvih vozila na korištenje 24 sata za službene potrebe vodičima službenih pasa koji sukladno Pravilniku o službenim psima na uporabi u Ministarstvu unutarnjih poslova moraju biti smješteni kod vodiča.

Iako je očito da se u navedenom slučaju ne radi o SLUŽBENOM OSOBNOM VOZILU (Škoda Superb, Octavia …) već o VOZILU ZA POSEBNE NAMJENE S UGRAĐENIM BOKSOM ZA PRIJEVOZ PASA – pojedini rukovoditelji dolaze u dvojbu da li se uvodno navedena Odluka odnosi i na takva službena vozila.

Iako je nama potpuno jasno da se Odluka ne odnosi na službena vozila za posebne namjene s ugrađenim boksom za prijevoz pasa koja se daju na korištenje 24 sata dnevno temeljem Pravilnika o službenim psima na uporabi u MUP-u, očito da tim rukovoditeljima to nije (nejasno nam je zbog čega). Zbog navedenog dolazi do situacije da se „boje“ dati vozilo na korištenje, npr. policijskom službeniku vodiču službenog psa za detekciju droga i eksploziva, iako je istodobno on u obvezi skrbiti o psu 24 sata dnevno, Ministarstvo mu osigurava nastambu za smještaj službenog psa na mjestu stanovanja (doma) te pokriva troškove prehrane i skrbi o službenom psu te je dužan službenog psa prevoziti u vozilu s posebno ugrađenim „boksom“ za prijevoz pasa.

Obzirom na sve navedeno, ovim putem molimo da obavijestite ustrojstvene jedinice da se Vaša Odluka ne odnosi na navedene slučajeve, već se mora primijeniti Pravilnik, a iznimno, ako to smatrate potrebnim, možete svojom Odlukom izričito odobriti korištenje takvih vozila svim policijskim službenicima vodičima službenih pasa koji o službenim psu moraju skrbiti i doma.

Molimo da nas o poduzetom izvijestite.

S poštovanjem,

Predsjednik SPH
Dubravko Jagić

O tome obavijest: 
– g. Stjepan Lončarica, pomoćnik ministra unutarnjih poslova 
– g. Vlado Dominić, glavni ravnatelj policije
PODIJELI