Blog

Sastanak predstavnika Vlade RH i sindikata državnih službi


Poštovani,

jučer je u Banskim dvorima održan preliminarni sastanak predstavnika
Vlade RH i sindikata državnih službenika i namještenika (SPH, NSD MUP-a i
SDLSN).

Ministar financija je predstavnike sindikata upoznao sa smjernicama
proračuna za 2016. godinu, ali i planom za naredne godine. Cilj Ministarstva
financija je smanjiti deficit državnog proračuna, obuzdati rast javnog duga,
ali pri tome ne ugroziti rast BDP-a.
 

Ministrica uprave je predstavnicima sindikata također ukratko izložila
plan reformi koje će ubrzo biti pokrenute, a imaju za cilj pružiti kvalitetniju
i bržu uslugu građanima, uz smanjenje troškova. Reforme će biti usmjerene na
informatizaciju uprave, postizanje optimalnih uvjeta za rad te na zaposlene.
Najvažniji dio plana je svakako donošenje jedinstvenog Zakona o plaćama.
Donošenju tog zakona će prethoditi analiza svih radnih mjesta i utvrđivanje potrebnih
znanja i kompetencija za obavljanje poslova svakog radnog mjesta. Namjera je
zapravo afirmirati načelo jednake plaće za jednak rad.

Prema riječima predstavnika Vlade u sve aktivnosti će biti uključeni
predstavnici sindikata kao socijalni partneri te će biti prilike u okviru
povjerenstava iznijeti sve prijedloge.

Sindikati su predstavnike Vlade upoznali s trenutnim stanjem u državnoj
službi. Posebno su skrenuli pozornost na činjenicu da se prethodna Vlada nije
odnosila jednako prema državnim i javnim službenicima, zahtijevajući
 pri tome da se takav odnos promjeni za mandata
ove Vlade. Zbog takve dosadašnje prakse državni službenici su diskriminirani.

Predstavnici sindikata su iznijeli zahtjev Vladi da državne službenike mora
izjednačiti u razini prava s javnim službenicima. Prvi pozitivan pomak u tom
pravcu bi svakako bilo zadržavanje dodatka
4,
8 i 10%
, tj. njegovo neuskraćivanje, a što je činila prošla Vlada, kao i
drugih prava zagarantiranih Kolektivnim ugovorom za državne službenike i
namještenike.

Obzirom da se radilo o prvom sastanku, pitanje rasta osnovice za izračun
plaća je spomenuto, ali će o tome razgovor biti nastavljen.

 

S poštovanjem,

Predsjednik SPH, Dubravko Jagić
Predsjednik NSD MUP-a, Zdravko Lončar
Predsjednik SDLSN RH, Boris Pleša

 

Fotografija: Portal Vlade RH

PODIJELI