Blog

Problemi sa zaduživanjem odore

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
K A B I N E T     M I N I S T R A
n/r ministra g. Vlahe Orepića

Poštovani, 

Sindikat policije Hrvatske već dugi niz godina upozorava na kronični nedostatak službenih odora i nemogućnost zaduživanja istih.

Pored problema po pitanju zanavljanja policijske odore, posebno je izražen problem zaduživanja odore za policijske vježbenike koji započinju s radom,  jer isti često zadužuju samo dio odore (jer ostalih dijelova nema), a isto tako, u pojedinim postajama određeni broj policijskih vježbenika radi u svom građanskom odijelu.

Navedeni problem osobito je izražen iz razloga lošeg planiranja jer, umjesto da se osiguraju dovoljne količine odora za nove policijske službenike te da ih odore „čekaju“ kada se zaposle, novozaposleni policajci čekaju odore, često i po nekoliko mjeseci, a zbog kasnog raspisivanja natječaja za javnu nabavu i „očekivanih“ žalbi na iste. Uz bolje planiranje nadležnih službi navedeno se ne bi događalo.

Na navedeni problem opetovano smo upozoravali Ministarstvo unutarnjih poslova, no do današnjeg dana isti nije riješen te iz godine u godinu dobivamo isti odgovor – da dostatnih sredstava za nabavu policijske odore nema ili da postoje problemi s javnom nabavom i natječajima.

Napominjemo da uskoro istječe rok od 5 godina od nabave redizajnirane odore te da u međuvremenu ista nije zanavljena u rokovima iz propisa. 

Sukladno svemu navedenome, molimo da nam odgovor dostavite pisanim putem, odnosno da se u što kraćem roku poduzmu sve potrebne mjere i radnje kako bi se osigurale dostatne količine policijskih odora za sve policijske službenike, a sve u cilju profesionalnog obavljanja policijskih poslova s primjerenom opremom (odore su zasigurno jedan od osnovnih dijelova policijske opreme uniformiranih policajaca).

Kao što smo naveli, radi se o osnovnom sredstvu za rad na kojem se nikako ne bi smjelo štedjeti. 

S poštovanjem,

Predsjednik SPH_x000D_
Dubravko Jagić

PODIJELI