Blog

Poduzimanje mjera štednje

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA_x000D_
KABINET MINISTRA_x000D_
n/r ministra g. Vlahe Orepića


Poštovani,

nastavno na Vaš dopis broj: 511-01-152-6544/1-2016 od 3. veljače 2016. godine, slažemo se s uputom i činjenicom da je moguće izvršiti uštede, osobito na višim razinama.

No međutim, ovim putem tražimo da se uputa nadopuni na način da se u slučaju ostvarivanja prekovremenog rada (zbog izvanrednih okolnosti, nedostatka ljudi, itd.) napiše da se isti mora i platiti.

Navedeno smatramo potrebnim jer u Ministarstvu unutarnjih poslova postoji određeni broj rukovoditelja koji dopise shvaćaju doslovno, pa bi dio iz dopisa u kojem piše: „posvete posebnu pozornost organiziranju rasporeda rada na način kojim se neće ostvarivati prekovremeni rad,…“ shvatili kao uputu da ne prikazuju prekovremene sate i u slučajevima kada se oni stvarno i pojave.

Takvi su slučajevi postojali i u prošlosti kada je jedan od prijašnjih ministara poslao sličnu uputu, što su neki shvatili zabranom plaćanja ili vrednovanja prekovremenog rada, a što je rezultiralo velikim brojem tužbi i naknadnom isplatom tako ostvarenog prekovremenog rada uz zatezne kamate i sudske troškove.

Svakako se zalažemo za odgovorno upravljanje i organiziranje službe te izbjegavanje nepotrebnog radnog angažmana, pa tako i mogućeg neopravdanog prekovremenog rada. Međutim, ako doista dođe do ostvarivanja prekovremenog rada, on se mora i platiti – navedeno je potrebno naglasiti kako bi se izbjegle bilo koje nejasnoće te moguća potraživanja od strane radnika u budućnosti.

S poštovanjem, 

Predsjednik SPH_x000D_
Dubravko Jagić
PODIJELI