Blog

Centralni obračun plaće – nagradni slobodni dani, plaćeni dopust i dr.

_x000D_
U nastavku dostavljamo dopis upućen MUP-u._x000D_

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

KABINET MINISTRA

n/r ministra g. Vlahe Orepića


Poštovani,

ovim putem dostavljamo niz problema koji se pojavljuju unutar Centralnog obračuna plaća (U daljnjem tekstu: COP) i onih koji su indirektno povezani s istim.

Jedan od problema na koji želimo ukazati je problem dodjele nagradnih slobodnih dana. Naime, rukovoditelji su u nemogućnosti novčanog stimuliranja djelatnika za izvrsno obavljanje službene zadaće pokušali iste nagraditi putem dodjele slobodnih dana, ali to sustav COP-a ne prepoznaje. 

Sukladno navedenom, a kako se ne bi izgubio ovaj vrlo vrijedan način nematerijalnog nagrađivanja i poticanja djelatnika na još kvalitetnije zalaganje, predlažemo da se organizira sastanak između predstavnika Sindikata policije Hrvatske i predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova, a u cilju iznalaženja rješenja za navedeni problem.

Nadalje, tu je i problem koji se javlja prilikom korištenja plaćenog dopusta djelatnika koji rade u sustavu rada 12-24-12-48, po bilo kojoj osnovi (dobrovoljno davanje krvi, obvezni seminari Visoke policijske škole, itd.).

Naime, obzirom da se dani plaćenog dopusta računaju po 8 sati bez obzira u kojem sustavu rada djelatnik radi, dolazi do toga da se, npr. djelatniku koji radi u gore navedenom sustavu, odobri 2 dana plaćenog dopusta za dobrovoljno davanje krvi, što ukupno iznosi 16 radnih sati, a obzirom da bi sukladno svom sustavu rada isti inače odradio 24 sata, od njega se zahtjeva da naknadno odradi tzv. „manjak sati“. Samim time, u navedenom slučaju institut plaćenog dopusta gubi smisao jer djelatnik nije imao dva dana plaćenog dopusta već, odrađivanjem „manjka sati“, samo jedan. 

Ujedno, ukazujemo na praksu Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u tumačenjima br. 20/44 od 22. siječnja 2014. godine  i br. 2/16 od 15.10.2016. godine u kojima je navela da se u konkretnim  slučajevima kod korištenja bolovanja ili godišnjeg odmora broje smjene i sati koje su djelatnici trebali odraditi, npr. kod turnusa od 12 sati, a ne 8 sati.

Obzirom na navedeno, predlažemo da se primjeni analogija i da se dani plaćenog dopusta upisuju sukladno smjeni koju je djelatnik trebao raditi jer, ukoliko djelatnik naknadno mora odrađivati dio sati, tada on u stvarnosti nije dobio dva dana plaćenog dopusta, nego manje te mu se mora omogućiti dodatno korištenje neiskorištenih dana plaćenog dopusta.

Nastavno na navedeno, kako bi se izbjegle navedene situacije, predlažemo da se na odgovarajući način primjene tumačenja za korištenje godišnjeg odmora i bolovanja i da se na taj način izvrše izmjene u COP-u. Time bi se izbjegle daljnje nedoumice oko navedenog.

Posljednja situacija koju želimo istaknuti, a koja je vrlo učestala, je odlazak policijskih službenika na sud u svojstvu svjedoka, što se vrlo često prelama s njihovim radnim i privatnim vremenom u slučaju kada na sud odlazi izvan svog redovnog radnog vremena, to bi se moralo voditi kao prekovremeni rad u situacijama kada nije moguće organizirati odlazak na sud u okviru redovnog radnog vremena.

Dolazi do situacija u kojima se policijski službenici u dane kada su pozvani na sud u svojstvu svjedoka i kada bi trebali raditi, izmjenom rasporeda vode van rasporeda, a naknadno ih se traži da odrade tzv. „manjak sati“. Smatramo da bi se u ovom slučaju maksimalno trebala koristiti mogućnost rasporeda djelatnika na rad u danu kada moraju na sud jer je sam taj odlazak u svojstvu svjedoka u sklopu službene dužnosti, a ne iz privatnih razloga.

Obzirom na navedeno, a kako bi se izbjegle navedene situacije, predlažemo nadopunu Upute o implementaciji sustava COP-a.

Molimo da nas o odlučenom obavijestite pisanim putem.

S poštovanjem,

Predsjednik SPH

Dubravko Jagić

 

O tome obavijest:

gđa. Sanja Čanković, pomoćnica ministra unutarnjih poslova
g. Aco Martinović, načelnik Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima 

PODIJELI