Blog

Tumačenje čl. 56. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike – isplata radnih sati

_x000D_
U nastavku dostavljamo dopis SPH upućen MUP-u_x000D_
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POLOVA
UPRAVA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE
n/r pomoćnice ministra gđe. Sanje Čanković

_x000D_
PREDMET: Tumačenje čl. 56. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike – isplata radnih sati – traži se;

_x000D_
Poštovana,
_x000D_
Zajednička komisija za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike je na sjednici održanoj 29. siječnja 2016. godine ostala pri tumačenju broj 15/56 od 18. studenog 2015. godine – tumačenje čl. 56. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. 
_x000D_
Navedenim tumačenjem navodi se da „treba razlikovati osiguranje prijevoza za odlazak na rad na terenu i organiziranog upućivanja na rad na terenu. Organizirano upućivanje na rad na terenu u smislu čl. 56. st. 9. Kolektivnog ugovora je upućivanje grupe službenika ili namještenika na rad na terenu radi organiziranog obavljanja određenih zadataka“.
_x000D_
Nadalje, Zajednička komisija je ostala pri svom tumačenju od 18. studenog 2015. godine, te nije uvažila mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova da preispita navedeno tumačenje iznoseći određene razloge za to. Drugim riječima, Zajednička komisija nije potvrdila mišljenje MUP-a da se navedenim tumačenjem mijenja neko prijašnje. Novim tumačenjem broj 16/56 samo je potvrđeno i dodatno pojašnjeno tumačenje broj 15/56 od 18. studenog 2015. godine.
_x000D_
Obzirom da se ne radi o tumačenjima kojima bi se mijenjala neka prijašnja tumačenja, nego o tumačenjima koja su jasno definirala što znači organizirano upućivanje na rad na terenu iz čl. 56. st. 9. Kolektivnog ugovora u slučajevima iz upita, ono se ima primjenjivati za cijelo vrijeme primjene Kolektivnog ugovora. 

_x000D_
Sukladno tumačenju Zajedničke komisije, ovim putem zahtijevamo da sve Policijske uprave, svim policijskim službenicima koji su od rujna 2015. godine bili angažirani na poslovima vezanim za akciju – zbrinjavanje izbjeglica, a kojima nisu isplaćeni sati provedeni na putovanju, obračunaju isplate tih radnih sati već na prvoj plaći. 

S poštovanjem,
Predsjednik SPH

Dubravko Jagić

_x000D_
O tome obavijest:_x000D_
– članovi i povjerenici Sindikata policije Hrvatske

PODIJELI