Blog

Zakon o uskrati – informacije

– ČLANOVIMA SINDIKATA POLICIJE HRVATSKE – _x000D_
– SINDIKALNIM POVJERENICIMA SINDIKATA POLICIJE HRVATSKE – 


Poštovani,
_x000D_
našim dopisima Ur. broj 1/16 i 10/16 informirali smo vas kako je Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža (Zakon o uskrati) prestao važiti s danom 31. prosincem 2015. godine.

U istim dopisima pozvali smo sve članove, koji su za vrijeme razdoblja primjene Zakona o uskrati navršili 20, 30 ili 35 godina rada u državnoj službi, a nije im izdano odgovarajuće rješenje u kojem im se priznaje ta činjenica i pravo na odgovarajući postotak uvećanja plaće ugovoreno čl. 45. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (KU), da se radi podnošenja Zahtjeva za izdavanjem rješenja kojim im se priznaje pravo na uvećanje plaće iz čl. 45. KU, sukladno ostvarenim godinama rada u državnoj službi, obrate u Glavnu podružnicu Sindikata policije Hrvatske. 

Ovim putem vas obavještavamo kako smo zaprimili informaciju da je u tijeku pisanje i izdavanje rješenja a što je u skladu i s traženjem iz našeg dopisa broj 4/16. od 7. siječnja 2016. godine u kojem smo zatražili od Ministarstva unutarnjih poslova da što prije pristupi pripremama i izdavanjima rješenja.


Obzirom na navedeno, Glavne podružnice SPH će zastati sa slanjem Zahtjeva do isplate plaće za siječanj koja se isplaćuje u veljači. 

Ukoliko na navedenoj plaći neće biti vidljivo uvećanje plaće za 4, 8 ili 10% sukladno čl. 45. KU, krenut će se u slanje dosad zaprimljenih zahtjeva kako što smo i ranije naveli.

Članovi koji do sada nisu podnijeli zahtjeve trenutno to ne trebaju činiti, a ukoliko im nakon plaće neće biti vidljivo uvećanje sukladno ostvarenim godinama rada u državnoj službi (4, 8 ili 10%), mogu se javiti u Glavnu podružnicu SPH kako bi ispunili zahtjeve za priznavanje prava sukladno čl. 45. KU (4, 8 ili 10%).

S poštovanjem,

Predsjednik SPH_x000D_
Dubravko Jagić

PODIJELI