Blog

Tumačenje čl. 56. st. 9. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike – neisplata radnih sati

– ČLANOVIMA SINDIKATA POLICIJE HRVATSKE – 
– POVJERENICIMA SINDIKATA POLICIJE HRVATSKE – 

_x000D_
Poštovani, 
_x000D_
dana 18. studenog 2015. godine Zajednička komisija za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (U daljnjem tekstu: ZK) dala je tumačenje u svezi s načinom obračuna radnih sati za vrijeme trajanja službenog putovanja prilikom organiziranog upućivanja na rad na terenu, o čemu smo vas obavijestili dopisom 786/15. od 29. studenog 2015. godine.
_x000D_
Obzirom na navedeno tumačenje, došlo je do različite prakse između različitih policijskih uprava i to na sljedeći način: _x000D_
a) Dio PU isplatio je sve zaostale neisplaćene radne sate sukladno navedenom tumačenju._x000D_
b) Dio PU isplatio je dio sati, npr. za rujan ili za rujan i listopad, a za preostale sate su rekli da će ih isplatiti u narednoj godini obzirom da su sredstva planirana za plaće za ovu godinu već utrošena._x000D_
c) Također, dio PU tvrdi da se navedeno tumačenje ima primjenjivati od dana njegovog donošenja.
_x000D_
Sukladno navedenom, donekle nam je razumljiva situacija iz slučaja b), obzirom da se radi o kraju godine, no u potpunosti je neprihvatljivo obrazloženje iz slučaja c) jer navedeno nema uporišta u odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (U daljnjem tekstu: KU), kao niti u tumačenjima ZK. Naprotiv, podsjećamo na Sjednicu ZK održanu 21. rujna 2010. godine u kojoj je ona izričito, uz točku 6. dnevnog reda, navela:_x000D_
„U vezi s upitom od kada se primjenjuje navedeno tumačenje, Zajednička komisija iznosi sljedeće:_x000D_
Tumačenja odredaba Kolektivnog ugovora koje daje Zajednička komisija obvezuje potpisnike Kolektivnog ugovora od dana primjene Kolektivnog ugovora, Međutim, ako se tumačenjem Kolektivnog ugovora mijenja ranije dano tumačenje istih odredaba Kolektivnog ugovora, novo tumačenje Zajedničke komisije obvezuje potpisnike Kolektivnog ugovora od dana kad je to tumačenje dano.“

_x000D_
Praksa je ZK da se drži navedenog stajališta. Obzirom da pitanje koje je tumačeno na Sjednici ZK od 18. studenog 2015. godine nije mijenjalo niti jedno dosadašnje tumačenje, ono se ima primjenjivati za cijelo vrijeme trajanja KU. Stoga ćemo sve one koji se pozivaju na argumente pod točkom c) smatrati osobama koje izravno krše odredbe KU te time uskraćuju policijskim službenicima dio plaće, a što je sukladno čl. 132. Kaznenog zakona RH (neisplata plaće ili njezinog dijela) kažnjivo kaznom zatvora do 3 godine.
_x000D_
Obzirom na sve navedeno, ovim putem tražimo sve stranke KU, pa i Vladu RH da se pridržavaju svih odredbi KU, kao i daljnjih tumačenja Zajedničke komisije.
_x000D_
Ujedno, pozivamo MUP da izvrši uvid koje PU odbijaju primijeniti odredbe čl. 56 KU kao i tumačenje ZK od 18. studenog 2015. godine za cijelo vrijeme trajanja Kolektivnog ugovora.

S poštovanjem,

Predsjednik SPH
Dubravko Jagić


PODIJELI