Blog

Godišnji obračun poreza na dohodak

MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE_x000D_
n/r ministra mr. sc. Borisa Lalovca
_x000D_
Poštovani,

prema informacijama kojima raspolažemo, pojavila se dvojba oko načina isplate ostalih materijalnih prava djelatnika za koje je člankom 67. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike propisano da su vrijednosti istih ugovorene u neto iznosima (jubilarne nagrade, otpremnine, materijalne pomoći … ), a u svezi načina izračuna godišnjeg obračuna poreza na dohodak (GOPP), odnosno na izračun GOPP-a na GOPP, budući je obračun i isplata plaće za studeni, koja se isplaćuje u prosincu, već izvršena, kao i obračun GOPP-a po istoj. 

Obzirom da je poslodavac u obvezi i na ostale isplate, nakon isplate zadnje plaće u studenom, izvršiti obračun GOPP-a na već obračunati GOPP na plaći, dolazi do sljedećih situacija:
_x000D_
– pojedinim djelatnicima se kod obračuna GOPP-a na GOPP javlja obveza uplate poreza i prireza na dohodak, _x000D_
– dok se drugim djelatnicima javlja povrat.

Ono što je upitno u Ministarstvu unutarnjih poslova i ostalim ministarstvima je kako postupiti u situaciji kada djelatniku treba po obračunu i isplati  npr. pomoći za bolovanje duže od 90 dana (koja se isplaćuje nakon isplate plaće), a u obvezi je po tom drugom obračunu GOPP-a uplatiti još dio poreza ili prireza, s kojim će se umanjiti iznos pomoći ugovoren u neto iznosu. Isto se odnosi i na isplate jubilarnih nagrada i otpremnina.

Smatramo da su dvije mogućnosti koje poslodavac u ovoj situaciji može primijeniti:_x000D_
– isključiti obračun GOPP-a na GOPP u tim slučajevima – tada bi ostala nepodmirena obveza uplate poreza i prireza, kao i prekršena obveza poslodavca da izvrši obračune GOPP-a na svim isplatama. Time dolazi do situacije da Porezna uprava tijekom slijedeće godine, uvidom u svoje evidencije, izvrši obračun neuplaćenog dijela poreza i prireza, te ispostavi rješenje državnim službenicima i namještenicima u kojem će, osim obveze iznosa neuplaćenog poreza, biti i kamata po istom._x000D_
– obračunati GOPP za sve djelatnike, te će u slučajevima kada oni imaju obvezu uplate poreza i prireza izravno prekršiti odredbu čl. 67. KU, iako je GOPP osobna obveza djelatnika. Time bi došlo do situacije da veći dio službenika i namještenika pokrene sporove zbog neisplate dijela ostalih materijalnih prava (kod razlike koja bi nastala zbog umanjenog isplaćenog neto iznosa materijalnog prava radi obračuna nastalog zbog GOPP-a), te potraživanje zateznih kamata i sudskih troškova na navedene iznose.

Napominjemo da ovo nije dvojba samo MUP-u već i, prema informacijama kojima raspolažemo, ostalih većih ministarstava (korisnika proračuna) koja u vrijeme obračuna plaće za studeni nisu imala sva saznanja, odnosno rješenja  o potrebnim isplatama ostalih materijalnih prava djelatnicima do kojih će doći do kraja godine.

Obzirom na sve navedeno, molimo žurno tumačenje, kao i slanja upute prema svim državnim tijelima, obzirom da je rok za obračun i isplatu navedenog već u tijeku.

_x000D_
S poštovanjem,
Predsjednik SPH_x000D_
Dubravko Jagić

_x000D_
O tome obavijest:_x000D_
– g. Zoran Milanović, predsjednik Vlade RH_x000D_
– Ranko Ostojić, potpredsjednik Vlade RH i ministar unutarnjih poslova _x000D_
– gđa. Sanja Čanković, pomoćnica ministra unutarnjih poslova
PODIJELI