Blog

Prihvaćena inicijativa SPH za izmjenom i dopunom Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika – vođa ophodnje

Poštovani,

obavještavamo sve članove Sindikata policije Hrvatske da su na sjednici Vlade RH, održane 21. listopada 2015. godine, usvojene izmjene i dopune Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika kojom je uvjet za raspored na radno mjesto „vođe ophodnje“, s dosadašnjeg potrebnog osobnog zvanja „samostalni policajac“, promijenjen u „viši policajac“.

Navedena Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama nakon čega će se pristupiti usklađivanju Pravilnika o unutarnjem redu sukladno usvojenim izmjenama i dopunama, a nakon toga će se moći izdati i nova rješenja za radno mjesto „vođa ophodnje i za one policijske službenike koji imaju zvanje „viši policajac“.

Napominjemo kako će se time realizirati naša inicijativa od 6. listopada o.g. kojom smo tražili navedene izmjene zbog stvarnih potreba na terenu i zahtjeva članstva.

Što se tiče ostalih radnih mjesta, vjerujemo da će u bližoj budućnosti biti napravljena „revizija“ uvjeta za raspored na sva radna mjesta jer je dosadašnja praksa pokazala da su propisani previsoki uvjeti za određena radna mjesta, naravno, uz uvjet da bilo koja promjena ne utječe na smanjenje plaće. 

U nastavku dostavljamo danas objavljen članak na spomenutu temu u Slobodnoj Dalmaciji.

S poštovanjem, 
Predsjednik SPH
Dubravko Jagić

PODIJELI