Blog

Izbjeglička kriza – problematika isplate prekovremenih sati

_x000D_
Dostavljamo dopis upućen MUP-u._x000D_

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
UPRAVA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE
n/r pomoćnice ministra gđe. Sanje Čanković

_x000D_
PREDMET: Izbjeglička kriza – problematika isplate prekovremenih sati
– primjedba, dostavlja se; 

_x000D_
Poštovana,

sukladno informacijama zaprimljenim iz Glavne podružnice Sindikata policije Hrvatske za PU brodsko-posavsku ovim putem želimo ukazati na nepravilnosti  prilikom obračuna prekovremenih sati policijskim službenicima angažiranim na ispomoći u PU vukovarsko-srijemskoj, a vezano za izbjegličku krizu.

Naime, jedan dio policijskih službenika PU brodsko-posavske svakodnevno, ovisno o smjenama, putuje službenim vozilima prema mjestu rada u Tovarnik i Opatovac. Kolege po zapovjedi dolaze u svoju ustrojstvenu jedinicu PP Nova Gradiška u 16:00 sati i u PP Slavonski Brod u 17:00 sati, te putuju do Tovarnika i Opatovca da bi stigli na smjenu koja počinje u 20:00 sati. Po završenoj smjeni u 08:00 sati sutradan u jutro, putuju 3 odnosno 4 sata do svoje ustrojstvene jedinice gdje ostavljaju službeno vozilo. Iz navedenog proizlazi da im za put prema Tovarniku i Opatovcu gdje obavljaju poslove, kao i za put nazad, treba između 6 i 8 sati, odnosno da od dolaska do odlaska iz PU provedu 18-20 sati u okviru svakodnevne smjene. 

Napominjemo da se radi o 4 policijska službenika iz PP Nova Gradiška i 4 policijska službenika iz PP Slavonski Brod, koji su do jučer za sate provedene na putovanju do mjesta rada, pisali naloge za prekovremene, što je po tumačenju Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike broj: 7/56 od 04. srpnja 2015. godine bilo ispravno – citiramo: “Ukoliko službenik za vrijeme putovanja od mjesta stalnog rada do mjesta rada na terenu nije obavljao poslove radnog mjesta, vrijeme putovanja neće se uračunati u stvarno odrađene sate rada na terenu radi obračuna prekovremenih sati (uz izuzetak propisan člankom 56. stavkom 9. Kolektivnog ugovora)”. 

U ovom slučaju se upravo radi o navedenom izuzetku.

Nadalje, dana 07. listopada 2015. godine evidentičari po ustrojstvenim jedinicama PU brodsko-posavske koji vode COP dobili su mail kojim se od njih traži da vrše popis i ispravke prekovremenih sati ostvarenih na naprijed opisani način, te ih se izvješćuje kako se put ne računa pod prekovremene sate.

Slijedom navedenog  želimo upozoriti na kršenje odredbi Kolektivnog ugovora, te zahtijevamo da se navedeni sati priznaju kao prekovremeni jer ćemo u protivnom biti prisiljeni pokrenuti sudske sporove. 

Napominjemo kako je sva pozornost policijskih službenika koji rade na ispomoći u PU vukovarsko srijemskoj, a i onih koji će tamo „sutra” ići na ispomo��, usmjerena na rješavanje ovog problema.

Također, moramo napomenuti da se isti problem pojavljuje i u ostalim policijskim upravama (npr. u PU požeško-slavonskoj), te se policijskim službenicima koji se upućuju na teren, kao i onim policijskim službenicima koji se vraćaju s terena u svoje matične ustrojstvene jedinice, u stvarno odrađene sate rada ne priznaje vrijeme provedeno na putu. 

Sukladno svemu navedenom, molimo da nam obrazložite zašto se policijskim službenicima u stvarno odrađene sate rada ne ubraja i vrijeme putovanja do mjesta rada na terenu kao i samo vrijeme putovanja provedeno na povratku s mjesta rada na terenu, kao što je propisano u čl. 56 st. 9. Kolektivnog ugovora (utakmice, preprate)? 

Molimo da nas o navedenom žurno izvijestite pisanim putem.

S poštovanjem,

Predsjednik SPH

Dubravko Jagić

651_09-10-2015 članovi i povjerenici – MUP – Izbjeglička kriza – isplata prekovremenih sati.pdf

PODIJELI