Blog

Potpisan Sporazum o primjeni osnovice za izračun jubilarne nagrade za državne službenike i namještenike

Poštovani,

našim dopisima broj 209/15. od 3. travnja 2015. godine, 314/15. od 18. svibnja 2015. godine i 382/15. od 11. lipnja 2015. godine dostavili smo vam informacije o pregovorima oko jubilarnih nagrada za 2014. i 2015. godinu.

Sukladno navedenom, obavještavamo vas da je danas, 17. lipnja 2015. godine, između Pregovaračkih odbora Vlade RH i reprezentativnih sindikata državnih službi potpisan Sporazum o primjeni osnovice za izračun jubilarne nagrade za državne službenike i namještenike.

Navedenim Sporazum Vlada RH se obvezuje isplatiti razliku između iznosa jubilarne nagrade koji je isplaćen prema umanjenoj osnovici od 500,00 kuna i iznosa jubilarne nagrade utvrđene prema osnovici od 1.800,00 kuna za 2014., 2015. i 2016. godinu, tj. do kraja važenja važećeg Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i to:

  • prva isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su pravo na isplatu jubilarne nagrade ostvarili u razdoblju od 1. siječnja do 30. travnja 2014. godine – najkasnije do 30. srpnja 2015. godine;

  • druga isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su pravo na isplatu jubilarne nagrade ostvarili u razdoblju od 1. svibnja do 31. kolovoza 2014. godine – najkasnije do 30. rujna 2015. godine;

  • treća isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su pravo na isplatu jubilarne nagrade ostvarili u razdoblju od 1. rujna do 31. prosinca 2014. godine – najkasnije do 30. studenoga 2015. godine;

  • četvrta isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su pravo na isplatu jubilarne nagrade ostvarili u razdoblju od 1. siječnja 2015. godine do potpisivanja ovoga Sporazuma – najkasnije do 30. prosinca 2015. godine;

  • službenicima i namještenicima koji će u 2016. godini ostvariti pravo na isplatu jubilarne nagrade, jubilarna nagrada će biti isplaćena po osnovici od 1.800,00 kn.

Što se tiče 2013. godine, za naše članove pokušavamo pronaći načine ili rješenje problema za sve one kojima te godine nije bila isplaćena jubilarna nagrada ili je bila isplaćena u umanjenom iznosu i to pravnim putem ili nekim drugim prikladnim i legitimnim načinom kako bi isti bili obeštećeni u punom ili djelomičnom iznosu.

U prilogu dostavljamo potpisani Sporazum (Prilog 1.), a o svim ostalim informacijama pravovremeno ćemo vas izvijestiti.

S poštovanjem,

Predsjednik SPH
Dubravko Jagić


Sporazum o primjeni osnovice za izračun jubilarne nagrade za državne službenike i namještenike

Fotografija: Patrik Macek/PIXSELL

PODIJELI