Blog

Sporazum o primjeni osnovice za izračun jubilarne nagrade za državne službenike i namještenike

Poštovani,

našim dopisima broj 209/15. od 3. travnja 2015. godine i 314/15. od 18. svibnja 2015. godine dostavili smo vam informacije o pregovorima oko jubilarnih nagrada za 2014. i 2015. godinu. Dana 9. lipnja 2015. godine požurili smo Vladu RH da pristupi potpisivanju usuglašenih pitanja među ostalim i Dodatka III Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.

Danas, 11. lipnja 2015. godine, u najavi dnevnog reda sjednice Vlade RH nalazi se i Prijedlog zaključka o prihvaćanju Prijedloga sporazuma o primjeni osnovice za izračun jubilarne nagrade za državne službenike i namještenike.

Navedenim Sporazumom utvrđuje se pravo da će se svim državnim službenicima i namještenicima, koji su u 2014. i 2015. godini ostvarili pravo na jubilarnu nagradu, isplatiti razlika između iznosa jubilarne nagrade koji je isplaćen prema umanjenoj osnovici od 500,00 kuna i iznosa jubilarne nagrade utvrđene prema osnovici od 1.800,00 kuna. Spomenute razlike iznosa jubilarne nagrade isplatit će se u četiri navrata do kraja 2015. godine, i to na način da će se isplata vršiti prema vremenu ostvarivanja prava na isplatu jubilarne nagrade.

Sindikat policije Hrvatske će uvijek voditi računa o svim članovima, te ćemo iz tog razloga iznaći načine kako bi članove, kojima jubilarka nije isplaćena 2013. godine, a nisu obuhvaćeni ovim Sporazumom, obeštetili, ako ne u cjelokupnom iznosu, onda bar djelomice.

Navedeni stav prvog i najvećeg hrvatskog policijskog sindikata iznijeli smo u svim našim dosadašnjim dopisima o ovoj temi.

Nakon što Vlada RH donese zaključak, pregovarački odbori Vlade RH i reprezentativnih sindikata državnih službi pristupit će potpisivanju Sporazuma, te ćemo vam potpisani tekst Sporazuma nakon toga i dostaviti.

S poštovanjem,
Predsjednik SPH
Dubravko Jagić
PODIJELI