Blog

Rješenja o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža u državnim tijelima

Poštovani,

nadležne službe ministarstava su tijekom prošlog tjedna započele s izdavanjem Rješenja o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža u državnim tijelima, kao uvećanje koeficijenta složenosti poslova u visini i to u vremenu od 4, 8 i 10% 01. travnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine.

Rješenja se temelje na važećem Zakonu o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža (NN 41/14, 36/15).

Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža (NN 41/14) bio je predmetom ocjene suglasnosti s Ustavom. Ustavni sud je odbio prigovore predlagatelja, među kojima je i Sindikat policije Hrvatske, o nesuglasnosti s Ustavom tog Zakona.

Uz poštivanje odluke Ustavnog suda, stav SPH je da donošenje Zakona o uskrati, osim što predstavlja materijalni gubitak za djelatnika kojih se direktno tiče, također i:

  • predstavlja izigravanje sklopljenog Kolektivnog ugovora,
  • ruši dignitet Države i narušava povjerenje između socijalnih partnera – Države (Vlade RH) s jedne strane i sindikata s druge strane,
  • krši međunarodne ugovore koje je sklopila Republika Hrvatska.

Protiv zaprimljenog rješenja o uskrati prava na uvećanje plaće, svaki djelatnik Ministarstva može podnijeti žalbu. Primjer žalbe možete preuzeti izravno kod Glavnog povjerenika Glavne podružnice SPH u kojoj ste član koji će vam pomoći prilikom popunjavanja podataka te vam dati detaljne upute i informacije.

Napominjemo da su, sukladno gore navedenom, rješenja o uskrati prava utemeljena na važećem Zakonu o uskrati, te samim time uspjeh žalbe nije izvjestan.

S poštovanjem,
Predsjednik SPH
Dubravko Jagić
PODIJELI