Blog

Jubilarna nagrada za službenike i namještenike državnih i javnih službi

Poštovani,

povodom upita oko jubilarnih nagrada za 2014. i 2015. godinu, obavještavamo vas da od lipnja 2014. godine traju pregovori o Dodatku III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Dodatak III. KU). Također, Vlada RH pregovara sa sindikatima javnih službi o Dodatku Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. O tijeku pregovora su redovito bile informirane sve naše glavne podružnice i glavni povjerenici putem dopisa ili izravno na sastancima Predsjedništva SPH. 

U posljednje vrijeme se u medijima spominje mogućnost da se sklopi Sporazum o visini jubilarne nagrade za 2014. i 2015. godinu u iznosu od 1.800,00 kn (navedeno je aktualno oko mjesec dana i oko toga smo održali dva sastanka s Vladom RH). Do sada, nismo željeli izlaziti s navedenom informacijom u javnost iz slijedećih razloga:

  • o Sporazumu se tek pregovara te još uvijek nije postignut dogovor,
  • Vlada RH (kao druga strana u pregovorima) potpisivanje Sporazuma uvjetuje time da se navedeno pitanje riješi i u državnim i u javnim službama jednako, a za što je potreban potpis svih sindikata potpisnika kolektivnih ugovora,
  • tijekom pregovora za državne službenike je bilo prvotno predložena visina osnovice od 1.800,00 kuna samo za 2015. godinu, no međutim, tražili smo da se navedeno proširi i na 2014. (kao što je predloženo javnim službama), te i 2013. godinu, Vlada RH je za sada pristala da se Sporazum odnosi i na 2014. godinu, no za 2013. godinu ne, zbog ukupne visine sredstava i po njihovom mišljenju nepostojanju pravne osnove,
  • u dosadašnjem tijeku pregovora, svi sindikati državnih i javnih službi – osim jednog, načelno su prihvatili prijedlog na način da se onim kojima je već isplaćena jubilarna nagrada u 2014. i 2015. godini isplati razlika koja bi im pripadala da je visina osnovice 1.800,00 kn (isti iznos bi bio i za ostale koji će u 2015. godini tek ostvariti pravo na jubilarnu nagradu). 

Napominjemo kako je jedini sindikat koji se protivi potpisivanju Sporazuma (od ukupno devet sindikata) Hrvatski liječnički sindikat (HLS). Obzirom da je za postizanje Sporazuma potreban potpis svih sindikata potpisnika kolektivnih ugovora za državne i javne službenike i namještenike, pregovori o navedenom, kao što smo već napomenuli, još traju.

Tijekom pregovora, uočili smo da postoji velika vjerojatnost da HLS nema namjeru potpisati navedeni Sporazum, te iz tog razloga nismo željeli žuriti s objavom informacije, te prerano informirati  članove o prijedlogu Vlade RH, osobito zbog toga kako ne bi došli do situacije da se službenici i namještenici nadaju isplati nečega što je još uvijek, nažalost, upitno (da li će doći do isplate i kada).

Vjerujemo da su neki od sindikata, koji su objavili informacije o Sporazumu za jubilarnu nagradu, postupajući u najboljoj namjeri, požurili s iznošenjem informacija sa samih pregovora, zbog čega su mnogi od državnih i javnih službenika i namještenika navedeno pitanje već počeli smatrati riješenim i računali na navedena sredstva.

Također, ujedno se pojavilo i pitanje što s onim službenicima i namještenicima državnih i javih službi koji u 2013. godini nisu uopće dobili jubilarnu nagradu i onih koji su dobili po osnovici od 800,00 kn, odnosno po osnovici od 500,00 kn.

Stoga je naša namjera da članove službeno obavijestimo o postignutom Sporazumu i njegovom cjelovitom sadržaju tek u trenutku kada on bude izvjestan, pred potpisivanje ili kada će biti potpisan, a ne da ulijevamo možda „lažnu“ nadu za nešto što smo i sami svjesni da još nije ostvarivo ili izvjesno sve dok se ne potpiše Sporazum.

Ujedno, ono što je bitno za naglasiti je da i u slučaju postizanja Sporazuma, Predsjedništvo SPH je donijelo odluku da će se razmotriti načini rješavanja problema jubilarne nagrade za 2013. godinu, tj. da se pokuša iznaći način kako bi se i službenici i namještenici, koji su tijekom 2013. primili jubilarnu nagradu po različitim visinama osnovice ili ih uopće nisu primili, obeštetili barem dijelom, ako ne cjelokupnom iznosu.

O daljnjem tijeku pregovora pravodobno ćemo vas informirati, te napominjemo da smo već prije podnijeli nekoliko probnih tužbi pa, ukoliko bi one „urodile plodom“, tj. imale pozitivan ishod, postupak bi pokrenuli i za sve ostale članove SPH koji to žele.

S poštovanjem,
Predsjednik SPH
Dubravko Jagić
PODIJELI