Blog

Razdvajanje svote mirovine

Poštovani,

u posljednje vrijeme, policijski službenici koji su otišli u mirovinu prema Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, počeli su zaprimati rješenja kojima se mirovina ostvarena, odnosno određena, prema posebnom propisu, razdvaja na dva djela. Visina mirovina je u svom ukupnom iznosu ostala jednaka kao i prije razdvajanja.

Obzirom na navedeno, dana 12. ožujka o.g. poslali smo dopis s tri upita prema ministru rada i mirovinskog sustava Mirandu Mrsiću.

Iz odgovora Ministarstva rada i mirovinskog sustava, ono što je vidljivo je da se mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (u daljnjem tekstu: ZOMO) usklađuju od 1. siječnja i od 1. srpnja svake kalendarske godine prema novoj aktualnoj vrijednosti mirovine utvrđene prema članku 88. ZOMO-a, što dosad nije činjeno, tj. dio mirovine, razdvojen na temelju staža osiguranja, usklađivati će se prema aktualnoj vrijednosti mirovine utvrđene prema općem propisu (što do sada nije činjeno), a drugi dio mirovine usklađivat će se prema aktualnoj vrijednosti mirovine koju utvrđuje odlukom Vlada Republike Hrvatske.

Dakle, 1. srpnja mirovine se usklađuju prema tzv. „švicarskoj formuli“ na polugodišnjoj razini i početkom godine, tj. 1. siječnja, prema promjenama cijena i bruto plaća na godišnjoj razini.

U svezi gore navedenog, izvršiti ćemo dodatne provjere s našim odvjetničkim uredom, te ćemo vas, po potrebi, o eventualnim drugačijim mišljenjima, pravovremeno izvijestiti.  

S poštovanjem,

Predsjednik SPH
Dubravko Jagić
PODIJELI