Blog

Žalba na rješenje o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža u državnim tijelima

Poštovani,
_x000D_
dana 31. prosinca 2014. godine Vlada RH je održala telefonsku sjednicu na kojoj je donijela Uredbu sa zakonskom snagom o izmjeni Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža (u daljnjem tekstu Uredba) kojom je produljila važenje odredbe članka 1. stavka 1. točke 1. Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina staža do 31. ožujka 2015. godine (u daljnjem tekstu Zakon).
_x000D_
Obzirom da su rješenja o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža izdana u travnju 2014. godine važila do 31. prosinca 2014. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova je počelo izdavati nova rješenja s navedenom uskratom pozivajući se na Uredbu.
_x000D_
Napominjemo kako je SPH podnio zahtjev za ocjenom suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža (NN 41/14) koji je Ustavni sud na sjednici održanoj 18. srpnja 2014. prihvatio i pokrenuo ocjenu ustavnosti navedenog Zakona, a isto ćemo učiniti i s Uredbom.
_x000D_
Vjerujemo da će Ustavni sud presuditi u korist predlagatelja i navedene akte ocijeniti nesuglasnima s Ustavom.
_x000D_
U prilogu dostavljamo dopise kojima smo obavijestili o mogućnostima podnošenja žalbe na rješenje o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža u državnim tijelima, kao uvećanje koeficijenta složenosti poslova u visini od 4, 8 i 10% i to u vremenskom razdoblju od 1. travnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine (Prilog 1. i 2.) te obavijest SPH o odluci Vlade RH (Prilog 3.).
_x000D_
Pored navedenog, opreza radi, pozivamo sve članove Sindikata policije Hrvatske koji to žele, a koji su zaprimili predmetna rješenja ili će ih zaprimiti narednih dana, da u zakonskom roku (u roku od 15 dana od dana primitka) podnesu žalbu Odboru za državnu službu, putem Službe za statusna pitanja i radno pravne odnose Ministarstva unutarnjih poslova. Žalbu je potrebno dopuniti osobnim podacima te podacima iz samog rješenja, vlastoručno potpisati te poslati poštom preporučenim pismom s povratnicom ili je urudžbirati neposredno putem prijamne pisarnice u 3 primjerka s kopijom rješenja na koje podnosite žalbu. Ukoliko se žalba predaje preporučenom pošiljkom – potrebno je sačuvati kopiju iste s prilogom, dok je kod predaje žalbe putem prijamne pisarnice – potrebno sačuvati ovjereni primjer žalbe.

Primjer žalbe možete preuzeti izravno kod Glavnog povjerenika Glavne podružnice SPH u kojoj ste član koji će vam pomoći prilikom popunjavanja podataka te vam dati detaljne upute i informacije.

S poštovanjem,  

Predsjednik SPH_x000D_
Dubravko Jagić

28_21-01-2015 članovi i povjerenici – obavijest – SVE – Žalba na rješenje o uskrati prava… 4,8,10.pdf

PODIJELI