Blog

Sjećanje na Dinu Molnara

S J E Ć A NJ E
na kolegu i sindikalnog povjerenika

DINU MOLNARA
21.1.2013. – 21.1.2015.

Sindikat policije Hrvatske

Foto: Patrik Macek/Pixsell

PODIJELI