Blog

Uredba o izmjeni Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža

Poštovani,

dana 31.12.2014. održana je 203. telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donijela Uredbu sa zakonskom snagom o izmjeni Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža.
_x000D_
Spomenutom se Uredbom sa zakonskom snagom do 31.03.2015. godine produljuje važenje Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža donesenog 31.03.2014. (NN 41/14) s primjenom od 01.04.2014. godine do 31.12.2014. godine.
_x000D_
Navedenu odluku Vlade RH smo i najavili kao vrlo vjerojatno u našim prethodnim dopisima. U tim dopisima također smo naglasili da je SPH podnio zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom RH Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža (vjernost službi). Navedeni zahtjev za ocjenu ustavnosti Ustavni sud RH je i prihvatio na svojoj sjednici održanoj u kolovozu 2014. godine, te je ocjena ustavnosti predmetnog Zakona trenutno u proceduri na Ustavnom sudu.
_x000D_
Ovakav produžetak Zakona, koristeći instrument Uredbe sa zakonskom snagom, smatramo kršenjem našeg ugovornog odnosa s Vladom RH (kao potpisnika Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike), te kao loš pokazatelj poštivanja sindikata kao socijalnih partnera, a osobito zaposlenika MUP-a i to onih koji su stekli uvjete iz Kolektivnog ugovora po osnovi ostvarenih godina radnog staža (onih koji imaju više od 20 godina u državnoj službi).
_x000D_
Smatramo da to nije samo kršenje Ustava, zakona i međunarodnih konvencija, već i nepoštivanje potpisanih kolektivnih ugovora. Ugovori se moraju poštivati.
_x000D_
Podsjećamo da je tim Zakonom za razdoblje od 01.04.2014. do 31.12.2014. godine uskraćeno pravo na dodatak na 4, 8 i 10% za vjernost državne službe ugovoren Kolektivnim ugovorom (s više od 20 godina državne službe).
_x000D_
To što je Vlada Republike Hrvatske Zakon produljila UREDBOM sa zakonskom snagom do 31.03.2015. godine smatramo još jednim argumentom u prilog našoj tezi o protuustavnosti navedenih propisa, kao i načina njihovog donošenja. Stoga ćemo, sukladno prijašnjim našim najavama, podnijeti zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavnom i Zakonom i ove Uredbe sa zakonskom snagom u propisanom roku.

Vjerujemo da naši zahtjevi pred Ustavnim sudom imaju veliku šansu da budu pozitivno riješeni, tj. da Ustavni sud ukine navedeni Zakon i Uredbu sa zakonskom snagom.
_x000D_
U tom bi slučaju, svi oni članovi SPH koji su u periodu od 01.04.2014. godine do 31.03.2015. godine bili i biti će uskraćeni na svoje pravo na dodatak od 4, 8 i 10% (dodatak za vjernost službi) ugovorenim Kolektivnim ugovorom, mogli potraživati uskraćena materijalna prava, sa zateznim kamatama, u čemu ćemo im pomoći putem odvjetničkih ureda SPH.

Puno hvala Vladi Republike Hrvatske na lijepoj novogodišnjoj čestitci svim policijskim i državnim službenicima i namještenicima s najviše radnog staža u državnoj službi!

S poštovanjem,

Predsjednik SPH_x000D_
Dubravko Jagić

PODIJELI