Blog

Izmjene Zakona o policiji u svezi otpremnina

Poštovani,
_x000D_
kao što je vjerojatno svima poznato, 2011. godine donesen je novi Zakon o policiji kojim je, po prvi put u hrvatskoj povijesti, u poseban propis uvedena odredba o otpremnini za policijske službenike prilikom odlaska u mirovinu. Navedena odredba uvrštena je u Zakon na prijedlog sindikata koji su tada sudjelovali u izradi Zakona. Kao što je poznato, ta 2011. godina bila je tada „već“ treća godina u kojoj je hrvatski društveni proizvod zabilježio značajan pad. Zbog navedenog, predlagatelj – VLADA RH je Hrvatskom saboru predložila da se prilikom donošenja novog Zakona o policiji odredba o otpremninama odgodi do 2013. godine, vjerujući da će do tada doći do gospodarskog oporavka.
_x000D_
Potkraj 2012. godine, pod obrazloženjem daljnjeg pada BDP-a i sve većeg deficita i javnog duga, predlažu se izmjene Zakona o policiji kojima bi se brisala odredba čl. 21. ZOP-a. Zbog svega navedenog – osobito što je prijedlog bio POTPUNO BRISANJE ODREDBE O OTPREMNINAMA – Sindikat policije Hrvatske organizirao je 9. studenog 2012. prosvjed policijskih službenika. Zahvaljujemo svima koji su se tada odvažili i odazvali pozivu. Rezultat prosvjeda je bio da se odredba o otpremninama nije brisala iz Zakona već je određena daljnja odgoda do 2015. godine. Naravno da nismo zadovoljni tim „polovičnim“ rješenjem, ali to što je navedena odredba ostala u Zakonu ostavilo je mogućnost za daljnju borbu da se u budućnosti ostvari i njena puna primjena – brisanje je bilo najgore moguće rješenje koje je naš prosvjed, srećom, spriječio.
_x000D_
Što se promijenilo od 2012. godine? Ništa na bolje – BDP je još niži, a deficit viši, te je RH zbog navedenog ušla u proceduru prekomjernog deficita. S tim argumentima MUP predlaže izmjene Zakona o policiji (kojim se ne bi brisala odredba čl. 21. ZOP-a) s odgodom primjene odredbe o otpremninama za daljnje dvije godine. S navedenim SPH nije zadovoljan i ne može biti zadovoljan. U razgovorima s MUP-om istaknuli smo da se još jednom dobro promotri situaciju te se pokuša pronaći međurješenje – na način da se i u tom prijelaznom razdoblju predvidi npr. iznos od 5 ili 6 prosječnih plaća umjesto 10 kao otpremnina prilikom odlaska u mirovinu. Naravno naša stvarna je želja da se otpremnine isplaćuju već od sutra u punom iznosu. O svemu navedenom odlučit će Hrvatski sabor kojem ćemo uputiti prijedlog za neodgodom primjene odredbe ili barem prije navedenim prijelaznim razdobljem.
_x000D_
Ono što je bitno naglasiti je da ne želimo biti neozbiljni i obećavati ljudima nešto što je teško ostvarivo ili gotovo neostvarivo u sadašnjim ekonomskim okolnostima, a bez da isto ne bi povuklo preraspodjelu s rashoda za zaposlene. Da „karikiramo“, otpremnine je možda vrlo lako „ispregovarati“ i u ovim uvjetima i s ograničenim proračunom, no tada bi preraspodjela sadašnjeg okvira proračunskih sredstava išla s rashoda za plaće zaposlenih na otpremnine – drugim riječima dio policijskih službenika bi dobio otpremninu, a ostatak bi morao dati dodatni doprinos tome – da li kroz smanjenje plaća ili otpuštanja. Na takvo nešto ne možemo pristati. Interes nam je štiti interese svih zaposlenih, i onih „mladih“ tako i onih tzv. „starijih“ policijskih službenika. Taj interes je u ovim ekonomskim okolnostima teško štititi, ali je važno odrediti prioritete – spriječiti daljnja rezanja, otpuštanja, outsourcing, postrožavanje uvjeta za odlazak u mirovinu i njihovo smanjivanje i dr. Osobito je važno obraniti Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (koji propisuje najviše prava koja ostvaruju svi zaposlenici MUP-a) te odredbe Zakona o policiji kojima se policijski službenici štite od bezrazložnih premještaja na niže plaćena mjesta, otkaza i dr., čega je nažalost u prošlosti bilo dosta.

Par napomena radi možda dodatnog obrazloženja materije o kojoj se govori: _x000D_
– otpremnine ugovorene u Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike odnose se na sve zaposlene u državnim službama – to nije granski kolektivni ugovor za MUP, a kamoli strukovni za policijske službenike – navedenim ugovorom ne može se ugovoriti višestruko više otpremnine samo za policijske službenike a za ostale ne. Zato je otpremnine za policijske službenike bilo potrebno propisati posebnim propisom koji se primjenjuje na iste, a to je Zakon o policiji, _x000D_
– visina otpremnine koja se spominju u Zakonu o radu propisana je u čl. 126.:
“(1) Radnik kojem poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada, osim ako se otkazuje zbog razloga uvjetovanih ponašanjem radnika, ima pravo na otpremninu u iznosu koji se određuje s obzirom na dužinu prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem. _x000D_
(2) Otpremnina se ne smije ugovoriti, odnosno odrediti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca. _x000D_
(3) Ako zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije određeno drukčije, ukupan iznos otpremnine iz stavka 2. ovoga članka ne može biti veći od šest prosječnih mjesečnih plaća koje je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.” _x000D_
Što to znači? Zakon o radu propisuje minimalne parametre za visinu otpremnine u slučaju OTKAZA a ne ODLASKA U MIROVINU i navedeno je zakonom ZAJAMČENO, no ne vjerujemo da je ikome želja da dobije otkaz i takvu otpremninu te ostane bez mirovine i zatim radi do 60, 65 ili 67 godine, ako u međuvremenu uopće uspije pronaći posao?! Ako netko zastupa takvo rješenje, što god da misli, neće imati našu podršku. _x000D_
– koliko god netko kritizirao pregovarače i Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, ispušta iz vida da su isti u njemu propisali povoljnije uvjete od onih iz Zakona o radu u slučaju prestanka raspolaganja i otkazivanja ugovora o radu kako je u čl. 71. ugovoreno: _x000D_
“(1) Službenik kojem služba prestaje istekom roka u kojem je bio stavljen na raspolaganje Vladi, ima pravo na otpremninu u visini 65% njegove prosječne mjesečne plaće isplaćene u zadnja tri mjeseca prije stavljanja na raspolaganje, za svaku godinu radnog staža ostvarenog u državnoj službi. _x000D_
(2) Namještenik, kojem prestaje radni odnos zbog poslovno uvjetovanog ili osobno uvjetovanog otkaza, ima pravo na otpremninu u visini 65% prosječne mjesečne plaće isplaćene mu u zadnja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa, za svaku godinu radnog staža u državnoj službi. _x000D_
(3) Otpremnina iz stavka 1. i 2. ovoga članka isplatit će se službeniku i namješteniku posljednjeg dana službe odnosno rada, odnosno u roku 30 dana, izuzev onih koji pravo na otpremninu ostvaruju zadnjeg dana tekuće godine. _x000D_
(4) Kao radni staž ostvaren u državnoj službi smatra se ukupni radni staž ostvaren u svim državnim tijelima.”
Iz navedenog je jasno da je ugovoren značajno viši iznos otpremnina u slučaju prestanka radnog odnosa u odnosu na one koje su propisane Zakonom o radu i to bez ograničenja najvišeg iznosa, ali, kao što smo naveli, namjera nam je da se na nikoga ne primjeni ta odredba tj. da nitko ne dobije otkaz kao „VIŠAK“ za to ćemo se uvijek boriti i to nam je cilj. _x000D_
– također, u Kolektivnom ugovoru je predviđena i mogućnost dokupa dijela mirovine. _x000D_
– ona odredba koja se primjenjuje samo dok je na snazi Kolektivni ugovor i bez koje ne bi bilo nikakve otpremnine je odredba čl. 51.:
Službeniku i namješteniku koji odlazi u mirovinu pripada pravo na otpremninu u visini od tri proračunske osnovice.” _x000D_
Ovakva otpremnina se isplaćuje i isplaćivat će se samo dok je na snazi Kolektivni ugovor inače neće biti druge.
_x000D_
U pravilu smisao otpremnine je zaštita radnika kod otkaza da mu se određenim iznosom, ovisno o godinama rada kod istog poslodavca, osiguraju sredstva za život do pronalaska novog zaposlenja. Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu – kada osoba ne ostaje bez posla već umjesto plaće počinje primati mirovinu – ugovorene su Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike.

Prvi i jedini zakon u RH koji predviđa točno određenu, i to višu visinu otpremnine prilikom odlaska u mirovinu, je Zakon o policiji – da se nije dogodila kriza takva otpremnina bi se već odavno isplaćivala.
_x000D_
Ne želimo biti neozbiljni, nećemo se baviti drugima i nećemo koristiti nekonstruktivnu i nekulturnu retoriku koji je neki sindikati koriste. Možemo samo reći da nećemo davati lažne nade policijskim službenicima koji razmišljaju o odlasku u mirovinu jer tu odluku možda odgađaju “čekajući” otpremnine po Zakonu o policiji. Osim ako se ne pristane na značajna rezanja plaća i broja zaposlenih, to se neće dogoditi još neko vrijeme, tj. do trenutka koji će svi građani RH moći osjetiti, a to je konačni kraj ove krizne agonije. U ovim okolnostima snažno ćemo se boriti da se sačuva što više radnih mjesta i radnih prava, te skrbiti da se sva kršenja Kolektivnog ugovora spriječe i isprave jer svi smo svjesni da najgore tek dolazi i nemamo straha to otvoreno reći.
_x000D_
Ne smijemo gledati isključivo na pojedine skupine već na cjelokupni sustav i solidarnost između mladih i starijih zaposlenika MUP-a. Mladi će zaposlenici u budućnosti raditi da osiguraju svoje buduće mirovine ali i mirovine onih koji će u međuvremenu otići u mirovinu. Naravno da smo za mirovine od najmanje 10 tisuća kuna, otpremnine od nekoliko stotina tisuća kuna, povećanje plaća od 100%. No, što mislite, je li to sada moguće ili je realno da će se svim sredstvima truditi da nam se smanji i ovo što imamo?
_x000D_
To je pravi cilj zaštite i borbe, a kada se steknu uvjeti, sindikalno djelovanje će moći krenuti u cilju povećanja prava i otvarivanje svih onih zahtjeva koje je moguće ostvariti u situaciji kada se gospodarstvo oporavi (npr. dvijetisućitih počeo se poštivati KU, vratili su se dar za dijete, božićnica, regres, plaća je rasla najprije nekoliko puta – osnovica 2001. godine bila 4.232,43 kn, a početkom 2009. godine bila je 5.415,37 kn. Sada, nakon smanjenja, osnovica iznosi 5.108,84 kn, godišnji odmor s najviše 25 dana sada je za policijske službenike najmanje 30 dana…).

S poštovanjem,

Predsjednik SPH_x000D_
Dubravko Jagić

PODIJELI