Blog

Obavijest svima koji su dobili manju plaću zbog krivog obračuna dodataka na plaću

Poštovani,
_x000D_
u cilju kako bi se plaće u Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP) isplatile putem Centralnog obračuna plaća (COP), prema našem mišljenju, došlo je do pogrešnog obračuna pojedinih dodataka na plaću u različitim sustavima rada.

Prema našim saznanjima, u sustavu rada organiziranom na drugačiji način, nije obračunavan dodatak za rad u drugoj smjeni koji iznosi 10% iako se radilo naizmjenično ili najmanje dva radna dana u tjednu, u prvoj i drugoj smjeni.
_x000D_
Kako bi bio isplaćen dodatak za rad u II. smjeni potrebno je ostvariti uvjete iz članka 44. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, a što je Zajednička komisija za tumačenje i praćenje primjene kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Zajednička komisija) tumačila na sjednici od 22. siječnja 2014. godine tumačenjem br. 23/44: „Pravo na uvećanje plaće za svaki sat rada ostvaren u drugoj smjeni, ima službenik ili namještenik koji radi naizmjenično, ili najmanje dva radna dana u tjednu, u prvoj i drugoj smjeni. Za uvećanje plaće za rad u drugoj smjeni u slučaju rada „najmanje dva radna dana u tjednu, u prvoj i drugoj smjeni“ dovoljan je naizmjenični rad službenika i namještenika u okviru samo jednog tjedna u dvije različite smjene, pod uvjetom da su od toga najmanje dva dana bila u popodnevnoj smjeni, a dva dana u nekoj drugoj smjeni (jutarnjoj i/ili noćnoj).“
_x000D_
Na sjednici od 29. travnja 2013. Zajednička komisija dala je sljedeće tumačenje br. 6/44 kojim se daje okvir kojim se odrađeni sati uvećavaju za 10% dodatkom za rad u II. smjeni: „Za dodatak za rad u II. smjeni dovoljan je i naizmjenični rad službenika tijekom samo jednog tjedna i u tom slučaju službeniku pripada pravo na dodatak od 10% za svaki sat rada odrađen u tom tjednu u vremenu od 14,00 do 22,00 sata, neovisno o vremenu početka i završetka rada.“
_x000D_
Nigdje u Kolektivnom ugovoru ne postoji odredba, niti postoji tumačenje Zajedničke komisije koje bi ograničilo pravo na plaćanje dodatka za rad u II. smjeni službenicima i namještenicima kojima je rad organiziran na drugačiji način. Uvjet je samo, kao što smo već prije rekli, naizmjeničnost ili rad od najmanje dva radna dana u tjednu, u prvoj i drugoj smjeni neovisno o vremenu početka i završetka rada.
_x000D_
Zbog prijašnjih krivih tumačenja rukovoditelja u kojem sustavu rada radi pojedina ustrojstvena jedinica, sada dolazi do apsurdnih situacija koje centralni obračun, navodno, ne prepoznaje i zbog toga su nekima isplaćene manje plaće.
_x000D_
Najčešće je to u situaciji kada je rad organiziran na već spomenuti „drugačiji način“. Dosadašnje _x000D_
je mišljenje rukovoditelja u takvim ustrojstvenim jedinicama bilo da se radi o radu u turnusu, pa se prije na cjelokupni mjesečni fond radnih sati obračunavao dodatak od 5%. Budući da centralni obračun plaća takav rad može registrirati samo kao rad organiziran na drugačiji način, prestalo se sa obračunom od 5% na sve odrađene sate u mjesecu, ali je „zaboravljeno“ da se tada isplaćuje dodatak u iznosu od 10% na sve sate odrađene u drugoj smjeni (od 14 do 22 sata), pa tako na plaći nije evidentiran pripadajući dodatak i zbog toga je plaća određenom broju djelatnika manja.
_x000D_
Obzirom na sve navedeno, molimo da se u Glavne podružnice SPH žurno jave svi oni članovi koji su primijetili takvu razliku na plaći (potrebno je dostaviti preslike platnih lista za zadnja tri mjeseca), kako bismo zatražili korekciju tih plaća, retroaktivnu isplatu i spriječili ponavljanje istih grešaka u budućnosti.
_x000D_
Na kraju, napominjemo kako smo našim dopisima Ur. broj: 566/14 od 26. rujna 2014. godine i 576/14 od 9. listopada 2014. godine upozorili MUP na ove pogreške, koje ćemo, ako ne na ranije navedeni način, ispravljati tužbenim zahtjevima.

S poštovanjem,

Predsjednik SPH

Dubravko Jagić

595_20-10-2014 članovi i povjerenici – COP – krivi obračun dodatka na plaću.pdf

PODIJELI