Blog

Dopis MUP-u: Mogući problemi u implementaciji COP-a

_x000D_
Dostavljamo dopis SPH upućen pomoćnici ministra unutarnjih poslova gđi. Sanji Čanković_x000D_

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA_x000D_
n/r pomoćnice ministra gđe. Sanje Čanković

Poštovana,
_x000D_
u posljednjih dva, tri dana zaprimili smo veliki broj prigovora s terena oko uputa koje su zaprimili od strane MUP-a, osoba zaduženih za implementaciju Centralnog obračuna plaća (COP-a), a u svezi načina upisivanja pojedinih oblika rada službenika i namještenika.
_x000D_
Upute koje su navodno zaprimili u suprotnosti su sa dosadašnjom praksom, ali i, prema našem mišljenju, s odredbama Kolektivnog ugovora za državne i namještenike i tumačenjima Zajedničke komisije tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora (Zajedničke komisije). Navedeno se prvenstveno odnosi na način evidentiranja pojedinih oblika rada i izračuna fonda sati, te temeljem toga i obračuna različitih dodataka na plaću. U ovom dopisu bi iznijeli samo nekoliko problema koji vjerojatno postoje.
_x000D_
Naime, navodno je dana uputa da, u slučaju ako djelatnik ne odradi svoj turnus određeni dan, već neki drugi dan, da im se taj rad računa kao rad na drugačiji način, da im se ne obračuna dodatak za rad u turnusu, a s druge strane da im se takav rad i dalje uračunava u mjesečni fond radnih sati. Naglašavamo da se u slučaju rada organiziranog na drugačiji način fond sati koji djelatnici moraju odraditi računa na osnovu tjednog fonda sati, a ne mjesečnog. To znači da, ukoliko je službenik u jednom tjednu, u kojemu mu je rad bio organiziran na drugačiji način, odradi 8 sati više od tjednog fonda sati, isti se odmah mora smatrati prekovremenim radom iz čl. 44. st. 11. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Kolektivni ugovor).
_x000D_
Ukoliko u narednom tjednu odradi npr. 28 sati bez da je neopravdano izostajao iz službe, mora mu se priznati kao da je taj tjedan odradio puni fond radnih sati za taj tjedan. Tjedan započinje s ponedjeljkom, a ne, kako neki smatraju, prvim u mjesecu ili danom kojim netko svojom projekcijom rasporeda odredi.
_x000D_
Pored dodatka za prekovremeni rad, te svih ostalih dodataka, osobito ukazujemo na jedan dodatak čije se plaćanje pokušava „izbjeći“, a to je dodatak za rad u drugoj smjeni. Na taj dodatak ima pravo službenik ili namještenik za svaki sat rada ostvaren u drugoj smjeni (tj. između 14:00 i 22:00 sata) ako radi naizmjenično, ili najmanje dva radna dana u tjednu, u prvoj i drugoj smjeni.
_x000D_
Za uvećanje plaće za rad u drugoj smjeni u slučaju rada „najmanje dva radna dana u tjednu, u prvoj i drugoj smjeni“ dovoljan je naizmjenični rad službenika i namještenika u okviru samo jednog tjedna u dvije različite smjene, pod uvjetom da su od toga najmanje dva dana bila u popodnevnoj smjeni, a dva dana u nekoj drugoj smjeni (jutarnjoj i/ili noćnoj). U prije navedenom slučaju, ako bi osoba radila u različitim smjenama, ostvarila bi pravo u svakom od ta dva tjedna na dodatak za rad u drugoj smjeni za sve sate rada odrađene između 14 i 22 sata u tim tjednima. Navodno se „terenu“ sugerira da kad se ostvare uvjeti za dodatak za rad u drugoj smjeni oni obračunavaju samo za „popodnevne smjene“, a npr. ako se radi od 7-15 ili 8-16 u tom istom tjednu da im rad iza 14 sati ne smatra radom u drugoj smjeni. Također, napominjemo da nikakve „egzibicije“ poput smišljanja „međusmjena“, „pomaka prve smjene“ ili sl. neće pobiti činjenicu da je službenik ostvario pravo na dodatak za rad u drugoj smjeni ako su ispunjeni prije navedeni uvjeti. Isto je primjenjivo i kod rada u sustavu 2-2-2 (s tim da se kod istog prekovremeni rad računa sukladno čl. 8. i 44. st. 10. Kolektivnog ugovora).
_x000D_
Također, i po samoj uputi ministra unutarnjih poslova g. Ranka Ostojića od 29.05.2014. godine jasno stoji kod npr. rada u smjenama „-2-2-2-2“ – da je I. smjena od 06-14, II. smjena od 14-22, a III. smjena od 22-06 sati, te da smjena može započeti i završiti i izvan navedenih termina, ali dodatak (10%) ostvaruje se samo za rad od 14-22 sati.
_x000D_
Pored toga, prema našim informacijama, postoji i problem, da se službenicima i namještenicima kojima je radni tjedan organiziran u radnom tjednu od ponedjeljka do petka po 8 sati, u slučajevima kada se „predvidi“ potreba njihovog angažmana tijekom vikenda u nekom tjednu, da se isti oslobađaju tijekom istog tjedna 48 sati uzastopno (od ponedjeljka do petka) i onda im se tada rad vikendom ne prizna kao prekovremeni.
_x000D_
Ukazujemo da se kod službenika i namještenika kojima je radno vrijeme organizirano od ponedjeljka do petka kod izračuna prekovremenog rada primjenjuje čl. 44. st. 9. Kolektivnog ugovora (prekovremeni rad je svaki rad duži od 8 sati, kao i svaki sat rada subotom i nedjeljom). Navedeno znači kako to što ih se možda taj tjedan oslobodilo 48 sati neprekidno (od ponedjeljka do petka) ne znači da im rad subotom i nedjeljom nije prekovremen (pa i kad im je promjena rasporeda bila pravovremena) – oni i dalje rade na način da im je rad organiziran u radnom tjednu od ponedjeljka do petka po 8 sati, a taj tjedan su iznimno prekovremeno radili u subotu i/ili nedjelju.

Obzirom na navedeno zahtijevamo da se svi dodaci na plaći (bez obzira da li plaća bila isplaćena putem sustava COP-a ili ne) isplaćuju u skladu s propisima. Nadamo da su navedene informacije više posljedica „šuma“ u komunikacijskom kanalu između „vrha“ i „terena“ nego namjere da se naprave konkretna kršenja odredbi Kolektivnog ugovora. Radi otklanjanja bilo kakvih eventualnih nejasnoća, problema ili sl. stojimo na raspolaganju.
_x000D_
Naglašavamo da je naša „preporuka“ da se rad organizira u turnusu 12-24-12-48 u svim slučajevima kada je potrebna pokrivenost od 0-24, a rad na drugačiji način kada je potreban fokus na određene dijelove tjedna/dana/doba dana. A ostali službenici rade uredovno od ponedjeljka do petka po 8 sati.

S poštovanjem,

Predsjednik SPH_x000D_
Dubravko Jagić

566_26-09-2014 MUP – mogući problemi u COP-u – članovi i povjerenici.pdf

PODIJELI