Blog

OBAVIJEST – Zaštitna sredstva/oprema za policijske službenike

Poštovani,

dana 5. kolovoza o.g. uputili smo dopis nadležnim osobama u Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo zdravlja i Službi za epidemiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u svezi zaštitnih sredstava za policijske službenike i upute o postupanju u slučajevima kada policijski službenici dolaze u izravni kontakt sa strancima, osobito ilegalnim strancima, te potencijalnim nositeljima zaraznih bolesti.
_x000D_
U samom dopisu naveli smo kako je prijeko potrebno, svim policijskim službenicima, koji rade na takvim radnim mjestima, osigurati zaštitu opremu (jednokratne medicinske rukavice, kape i maske, jednokratne zaštitne kombinezone, sredstava za dezinfekciju – osobnu dezinfekciju i dezinfekciju prostora) te izdavanje naputka o postupanju policijskih službenika prema osobama koje dolaze iz rizičnih zemalja, tj. iz zemalja gdje je ebola proglašena epidemijom. Ujedno, tražili smo da se u prihvatne centre vrate liječnički timovi koji bi pregledavali strance i azilante prilikom ulaska u prihvatne centre.
_x000D_
Nakon proslijeđenog dopisa gore navedenim institucijama, jučer, 6. kolovoza o.g. zaprimili smo inicijativu i mišljenje voditelja Odjela za prevenciju zaraznih bolesti i cijepljenja pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo prim. dr. sc. Bernarda Kaića, dr. med. specijalista epidemiologije, koji naglašava slijedeće:
„U vezi s dopisom Sindikata policije, obavještavam vas da dr. Mihalac, dežurni epidemiolog u Zagrebu kaže da je od ponedjeljka do danas Policija u Zagrebu otkrila pedesetak ilegalnih stranaca iz Afrike. _x000D_
Isto tako dr. Pajtlar iz Kutine je danas javila da je nekoliko ilegalnih stranaca iz Afrike u Kutini otkriveno danas.
Policija je kontaktirala epidemiologe jer navodno nemaju nikakve preporuke o načinu postupanja s tim strancima, a vezano uz eventualne zarazne bolesti. _x000D_
Zbog toga, trebali bi se sastati predstavnici MUP-a, MZ- a i HZJZ-a da se definira točan postupak policije i ostalih sudionika u tim slučajevima.
Naime, s epidemiološkog aspekta, potrebno je provoditi u tim slučajevima mjere propisane Pravilnikom _x000D_
o sadržaju zdravstvenog pregleda tražitelja azila, azilanata, stranaca pod privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom (NN 39/2008).
U slučaju duljeg boravka stranaca u Hrvatskoj (ili ako se pretpostavlja da će dugo boraviti i slobodno se kretati), svojedobno je HZJZ izdao uputu o Zdravstvenoj zaštiti osoba iz inozemstva koje dolaze na dulji ili trajan boravak u Hrvatskoj (u prilogu),
koja može poslužiti kao predložak za dogovor o postupanju.
Međutim, višekratno se pokazalo da nije jasno tko treba obaviti pregled stranaca i tko će to platiti. _x000D_
S obzirom da policija upite šalje lokalnim epidemiolozima, a oni nama u HZJZ-u (a ovih dana izravno meni, u svojstvu epidemiologa HZJZ-a u pripravnosti), molim da se ovakav sastanak što prije organizira i dogovori tko što radi i tko što financira te da se dogovoren način postupanja diseminira svima koji bi se mogli naći uključeni u aktivnosti.“

Navedenu inicijativu, kao i održavanje sastanka, podržali smo uz zamolbu da se u sve aktivnosti pozovu i angažiraju i predstavnici Sindikata policije Hrvatske.
_x000D_
Nakon svega navedenoga, pomoćnica ministra unutarnjih poslova gđa. Sanja Čanković, pisanim je putem, iskazala razumijevanje za zabrinutosti svih sudionika prepiske, međutim, tražila je da se u iznošenju službenih stavova pridržava pravila službene korespondencije. Uz navedeno, gđa. Čanković je tražila „da se ne donose zaključci o nestručnom ili nepropisnom postupanju policije na temelju neprovjerenih i neslužbenih informacija“.
_x000D_
Nadalje, prema najavi gđe. Čanković, a u cilju otklanjanja svih dvojbi o ispravnosti predmetnog postupanja prema strancima, predstavnici nadležnih službi MUP-a, MIZ-a, HZZO-a i HZJZ-a održat će dodatne koordinacijske sastanke.
_x000D_
Ujedno, gđa. Čanković je napomenula da, što se tiče zaštitne opreme za policiju, ona je osigurana i dostupna, te su poduzete dodatne aktivnosti u cilju njihove pravilne uporabe, a da će MUP, slijedom iznesenih dvojbi o nedostatnom stupnju informiranosti policije poduzeti sve potrebne mjere u cilju osiguranja pravodobnog i stručnog postupanja u predmetnim situacijama.
_x000D_
Obzirom na sve navedeno, ovim putem naglašavamo kako nam je nejasno otkud čelnicima MUP-a informacija „o nestručnom ili nepropisnom postupanju policije na temelju neprovjerenih i neslužbenih informacija“? Odnosno, u kojem je dijelu teksta našeg dopisa od 5. kolovoza 2014. godine navedeno kako policija, tj. policijski službenici nestručno ili nepropisno postupaju?

Jedini cilj Sindikata policije Hrvatske bio je i biti će zaštita članova SPH, djelatnika MUP-a obzirom na činjenicu da su policajci (u konkretnim slučajevima) u svakodnevnom kontaktu s rizičnim i potencijalno zaraznim osobama, osobito onima koji dolaze iz zemalja zahvaćenim epidemijom te da zaštitna sredstva/oprema nije bila osigurana, dostupna i dostatna (događaj iz VI PP PUZ-a).

Navedeno potkrjepljuje i odgovor prim. Kaića isti dan u kojem navodi: Nije bilo spomena o nestručnom ili nepropisnom postupanju policije. Baš naprotiv. Policija je ispravno i stručno postupila traže��i smjernice o postupanju od epidemiologa po pitanju nadzora nad zdravljem stranaca, a ja sam zamolio da se dogovorimo o tim postupcima da bismo mogli dati precizne odgovore ne upite.“

Ovim putem molimo sve policijske službenike koji primijete nepravilnosti u radu s ilegalnim osobama na prostoru RH i/ili na vrijeme ne zaduže potrebnu zaštitnu opremu/sredstva da nam jave putem telefona, faxa ili e-maila: _x000D_
    tel: 01 2333 138;     fax: 01 2333 140;     e-mail:
sph@sindikatpolicije.hr .

O daljnjem tijeku dogovora, eventualnim sastancima i dr. obavijestit ćemo vas pravovremeno.

S poštovanjem,

Predsjednik SPH_x000D_
Dubravko Jagić

459_07-08-2014 članovi i povjerenici – obavijest – zaštitna sredstva i uputa – strani državljani u RH .pdf
Uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o Zdravstvenoj zaštiti osoba iz inozemstva koje dolaze na dulji ili trajan boravak u Hrvatskoj

_x000D_
    

PODIJELI