Blog

KOLIKO SU POLICIJSKI SLUŽBENICI SPREMNI ZA IZVANREDNE SITUACIJE?

_x000D_
Priopćenje Sindikata policije Hrvatske._x000D_
Photo: Petar Glebov/PIXSELL

Poštovani,
_x000D_
jučerašnji teški požar na pogonu tvrtke CIOS u zagrebačkom naselju Jankomir ukazao je na problem nedostatne opremljenosti policijskih službenika kao i opasnosti kojima se izlažu. Naime, policijski službenici upućeni na intervenciju prilikom odlaska na mjesto događaja nisu bili opremljeni maskama s kisikom (za zaštitu od požara uljnih plinova) koje su nužne za osiguranje zdravlja i života prilikom intervencija na mjestima takve vrste događaja već, prema informacijama kojima raspolažemo, maskama koje se koriste za zaštitu od bojnih otrova. Također, raspolažemo informacijom da je takav slučaj bio i s djelatnicima Državne uprave za zaštitu i spašavanje, dok su jedino vatrogasne postrojbe bile primjereno opremljene zaštitnim maskama s kisikom.
_x000D_
Srećom, nije došlo do težih posljedica (barem za sada nisu poznate i vidljive), a djelatnici Interventne jedinice policije Zagreb i drugih policijskih postaja, koji su bili upućeni na mjesto događaja nedovoljno zaštićeni, povučeni su s mjesta događaja nakon intervencije Sindikata policije Hrvatske kako ne bi došlo do težih posljedica ili trovanja zbog udisanja otrovnih plinova i dima. Smatramo da i ovaj događaj ukazuje na ono na što već godinama ukazujemo, a to je da se policijske službenike, kao i službenike ostalih službi koji izlaze na intervencije u ovakvim slučajevima, poput DUSZ-a, treba hitno opremiti zaštitnom opremom za sve situacije jer se nikada ne zna kada se može nešto izvanredno dogoditi – poput jučerašnjeg događaja. To što su takvi slučajevi rjeđi ne znači da se oni neće i ne mogu dogoditi, te zbog toga nije niti potrebno osigurati zaštitna sredstva za sve vrste mogućih izvanrednih događaja. Postoji mogućnost još niza drugih vrsta izvanrednih događaja, a u slučaju kojih bi se mogla ponoviti slična situacija da se policijski službenici upućuju na intervenciju neopremljeni primjerenom zaštitnom opremom.
_x000D_
Dobro je ukazati i na to da smo prilikom prošlogodišnjeg donošenja nove Uredbe o odorama ukazali na potrebu da se pripadnicima interventne policije kroz Uredbu osiguraju i nezapaljivi kombinezoni, kao što je bilo predviđeno tekstom prethodne Uredbe, no navedeno nije uvaženo vjerojatno dajući primar uštedi i tome da događaji, u kojima su takvi nezapaljivi kombinezoni potrebni, nisu toliko učestali. Ipak, niti jedan policijski službenik ne smije nastradati zbog uštede na zaštitnoj opremi. Događaji poput jučerašnjeg, srećom, nisu svakodnevni, ali nisu niti toliko iznimno rijetki da ih se smije zanemariti. Već sutra, za par mjeseci, nitko ne zna kada, može se dogoditi i teži incident. Stoga, ovim putem zahtijevamo od Vlade RH da se osiguraju dostatna sredstva za opremanje policijskih službenika opremom za posebne situacije, kao i odorom i dijelovima odore od negorivih ili teško zapaljivih materijala, a od MUP-a RH očekujemo da ovaj naš zahtjev podrži pred Vladom RH i ukaže na nužnost brzog osiguranja dovoljnog broja zaštitnih sredstava za svoje djelatnike, policijske službenike.
_x000D_
Srećom, teže se posljedice nisu dogodile i nitko nije nastradao, no nužno je o njima voditi računa, a ne čekati da netko nastrada da bi se poduzele odgovarajuće mjere. Stradavanje je moguće spriječiti (naravno, ne u 100% slučajeva, ali u većini) kvalitetnom i dostatnom opremom koju je nužno hitno nabaviti, jer ukoliko policijski službenici ne mogu zaštiti vlastite živote, kako se od njih može očekivati da tako loše obučeni i opremljeni, zaštite tuđe?
_x000D_
Dragi građani, naše priopćenje shvatite kao dobronamjerno upozorenje, a odgovorni u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje i Ministarstvu unutarnjih poslova kao dobronamjernu kritiku kako bi se u budućnosti spriječile teže posljedice. _x000D_
Ovo priopćenje završavamo s našim sloganima koje smo već toliko puta ponovili: „NA SIGURNOSTI SE NE SMIJE ŠTEDJETI“ i „SIGURNOST JE NA PRVOM MJESTU“!

S poštovanjem,

Predsjednik SPH_x000D_
Dubravko Jagić

Photo: Petar Glebov/PIXSELL

213_15-04-2014 Mediji – priopćenje – koliko su PS spremni za izvanredne situacije – članovi.pdf

PODIJELI