Blog

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima – čl. 100.

Poštovani,

kao što smo u našim dopisima od 31. siječnja, 18. i 27. veljače i 7. ožujka 2014. godine i najavili, nakon više od mjesec dana konzultacija s relevantnim čimbenicima za pitanja mirovinskog osiguranja (od Ministarstva rada i mirovinskog sustava (MRMS), Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), Središnjeg registra osiguranika (Regos), neovisnih savjetnika za mirovinska pitanja do odvjetnika), a u svezi s odredbama st. 4. i 5. čl. 100. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14), u daljnjem tekstu ZOMF, niže vam dostavljamo mišljenje Sindikata policije Hrvatske:

Navedenim odredbama propisana je mogućnost da član obveznog mirovinskog fonda, čija su prava iz mirovinskog osiguranja uređena posebnim propisom koji uređuje prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, ili mu se mirovina određuje prema tom propisu, do 21. ožujka 2014. godine može dati Izjavu o članstvu u II. mirovinskom stupu (Izjavu) prema Regos-u da li želi i dalje ostati član obveznog mirovinskog fonda (II. stup). Ako član ne da navedenu Izjavu do navedenog roka, Regos će u državni proračun prenijeti ukupna kapitalizirana sredstva s osobnog računa člana mirovinskog fonda, a HZMO će BIVŠEM članu mirovinskog fonda, po stjecanju prava na mirovinu, odrediti mirovinu kao da je bio osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti. 

Što navedeno u praksi znači; zatražili smo odgovore od svih prije navedenih institucija, od čega vam u prilogu dostavljamo pisane odgovore onih koji su nam iste i dali temeljem svih tih dopisa, a posebno dopisa Regos-a od 26. veljače 2014. godine te MRMS-a od 4. i 7. ožujka 2014. Godine. Jedino što je potpuno jasno u tim dopisima je da:

  • onom članu mirovinskog fonda koji do 21. ožujka 2014. godine ne da Izjavu da i dalje želi ostati član mirovinskog fonda (tj. „prebaci se“ automatizmom u I. stup) mirovina će se odrediti prema Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (Zakon o DVO, PS i OSO), ako im je to povoljnije, tj. za njih se neće ništa promijeniti – (izvor: dopis MRMS-a od 4.3.2014.),
  • osiguranicima koji ne daju izjavu za ostanak u II. mirovinskom stupu, HZMO će nakon ispunjavanja uvjeta odrediti mirovinu sukladno Zakonu o DVO, PS i OSO – (izvor: dopis MRMS od 7.3.2014.),
  • u slučaju da se policijski službenik izjasni da želi i nadalje ostati član II. mirovinskog stupa postoji realna mogućnost ostvarivanja njihovih prava iz mirovinskog osiguranja prema odredbama ZMO-a – (izvor: dopis MRMS-a od 4.3.2014.),
  • za osiguranike kojima je 18. listopada 2013. godine, temeljem Uredbe o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju, a nisu ostvarili 15 godina mirovinskog staža, odnosno na dužnosti, tj. poslovima koji se računaju u povećanom trajanju te na njih trenutno nije moguća primjena čl. 6. Zakona o DVO, PS i OSO, ako u budućnosti ostvare pravo na mirovinu sukladno čl. 4. Zakona o DVO, PS i OSO (kojim je moguće steći navedeno pravo i bez buduće bonifikacije konkretnog radnog mjesta policijskog službenika), njihova sredstva iz II. mirovinskog stupa biti će prebačena u državni proračun budući da im je opet povoljniji način izračuna njihove starosne odnosno prijevremene starosne mirovine po posebnom propisu u odnosu na odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju – (izvor: dopis MRMS-a od 4.3.2014.) – vjerujemo se da se isto odnosi i ako ostvare pravo na mirovinu iz čl. 6. Zakona o DVO, PS i OSO,
  • mirovina koja se određuje prema odredbama Zakona o DVO, PS i OSO je najpovoljnija mirovina koju DVO, PS i OSO mogu ostvariti jer Zakon o DVO, PS i OSO omogućava ostvarivanje prava na mirovinu u ranijoj životnoj dobi te se zbog toga i zbog kraćeg razdoblja uplata doprinosa na osobnom računu ne može kapitalizirati dovoljno sredstava da bi se iz njih mogla ostvariti veća svota mirovine – (izvor: dopis Regos-a od 26.2.2014.),
  • odredbom članka 92. stavak 2. ZOMF-a, osiguranici, osigurani u oba obvezna mirovinska osiguranja, koji mirovinu ostvaruju prema odredbama Zakona o DVO, PS i OSO izuzeti su od ostvarivanja prava na mirovinu iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualizirane kapitalizirane štednje, jer se doprinosi uplaćuju u kraćem razdoblju – (izvor: dopis Regos-a od 26.2.2014.).

Detaljnije o navedenom možete pročitati u dopisima koje dostavljamo u prilogu.

Jedna od razlika između ostanka u II. stupu i „prelaska“ u I. stup je u tome što se ukupna kapitalizirana sredstva s osobnog računa člana mirovinskog fonda, u slučaju smrti člana fonda mogu naslijediti, ali samo u slučaju ako „iza“ člana mirovinskog fonda nije ostala osoba koja može koristiti pravo na obiteljsku mirovinu koju može ostvariti (prema odredbama ZOMO-u – udovica, djeca, roditelji pod određenim uvjetima koje dostavljamo u prilogu).

U posljednje vrijeme, javio nam se dio članova, koji su već dali Izjavu da žele ostati osigurani u obveznom mirovinskom osiguranju (kako su naveli, tu su odluku donijeli možda prebrzo na temelju nekih dopisa koji ovih dana kruže okolo u raznim formatima), a u međuvremenu su promijenili svoje mišljenje te su nas pitali da li mogu promijeniti svoju Izjavu, obavještavamo da smo na sastanku s predstavnicima MRMS-a postavili pitanje da li oni mogu dati novu Izjavu kojom mijenjaju svoju prethodnu, te vas obavještavamo da svi koji žele promijeniti odluku, potrebno je da se do 21. ožujka 2014. godine jave na šalter Regos-a kako bi opozvali ranije danu Izjavu.

Kao što smo i uvodno naveli, ovo je prijenos naših spoznaja nakon dugotrajnih konzultacija s relevantnim čimbenicima za pitanja mirovinskog osiguranja (od MRMS-a, MZMO-a, Regos-a, neovisnih savjetnika za mirovinska pitanja do odvjetnika), a u svezi s odredbama st. 4. i 5. čl. 100. ZOMF-a (NN 19/14). Također, tematika je vrlo osjetljiva i kompleksno je pitanje, a i radi se o budućim pravima svakog pojedinca zahvaćenog odredbama navedenih članaka, no mišljenja smo da je naša obveza iznijeti ga objektivno, samo na temelju onoga što smo uspjeli utvrditi, te smatramo da je to naša obveza prema članovima. Naglašavamo da je do mnogih mišljenja, kao i sastanaka s određenim institucijama, bilo izuzetno teško doći, neki uopće nisu željeli dati svoja mišljenja ili su bila neodređena ili samo usmena, no ono što smo dobili napismeno, a time smatramo i službenim stavom, vam dostavljamo.

OVA, KAO I NAŠE PRETHODNE OBAVIJESTI, NE SLUŽE NITI DA IKOGA NAVEDU DA OSTANE ČLAN OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA ILI NE, VEĆ SAMO KAO INFORMACIJA KOJOM RASPOLAŽEMO U OVOM TRENUTKU. Istovremeno, niti ne znači da se mi slažemo s navedenom zakonskom odredbom ili ne. Pored toga, one ne znače da ćemo pokrenuti ili ne postupke u kojima bi se utvrdilo da li je navedena odredba i rok koji je dan primjeren i u skladu s pravnim poretkom u RH, europskim pravima i dr. Za sve te radnje ima dovoljno vremena, no protek od 30 dana od dana stupanja na snagu ZOMF-a protječe i prvenstveno smo se fokusirali na to da dobijemo što više informacija u vezi navedenog kako bi vam ih mogli proslijediti na znanje u ovim okolnostima kakve već jesu. Druge korake u vezi navedene tematike ćemo poduzimati sukladno odlukama naših tijela i željama članova, a za njih, kao što smo već rekli, još ima dovoljno vremena. Prvo je nužno da svatko riješi prethodno pitanje na koje smo se prvenstveno i fokusirali.

Na kraju, pozivamo sve članove da prouče ovaj naš dopis, kao i dopise koje dostavljamo u prilogu. Također, ako ste u mogućnosti raspitajte se i drugdje te tek tada, u miru (još imate skoro dva tjedna), donesite odluku da li ćete dati Izjavu da ostajete u obveznom mirovinskom osiguranju ili ne, o tome će, moguće je, u budućnosti ovisiti visina vaše mirovine, a moguće i uvjeti za ostvarivanjem iste.

 

S poštovanjem, 
Predsjednik SPH
PODIJELI