Blog

Zakon o uskrati isplate uvećanja plaća po osnovi ostvarenih godina radnog staža

_x000D_
Reakcija Sindikata policije Hrvatske na odluku Vlade o jednostranoj uskrati (smanjenju) prava iz Kolektivnog ugovora._x000D_

Poštovani,

svjedoci smo još jednog „nasilja“ nad socijalnim dijalogom i „demontažom“ socijalne države u RH. Nakon prošlogodišnje jednostrane odluke Vlade RH za smanjenjem koeficijenata za 3% za sve zaposlene u državnim i javnim službama ponovno se želi jednostrano uskratiti (smanjiti) prava, i to ona iz kolektivnog ugovora, na uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta u 2014. godini za radni staž ostvaren u državnim tijelima (4% od 20 do 29 godina, 8% za od 30 do 34 godine i 10% za 35 i više godina ostvarenog efektivnog radnog staža u državnim tijelima). Time je Vlada RH, izgleda, odustala od ukidanja 0,5% (po godini) minulog rada ali je pribjegla drugom, novom, sredstvu uštede, opet na račun zaposlenika. Prijedlog Vlade RH odnosi se na ukidanja od 4, 8 i 10% i u javnim službama.

Navedenu odluku smatramo neprihvatljivom jer:

  • nije rezultat socijalnog dijaloga već jednostrana odluka Vlade RH, krši se jedno od osnovnih načela pravne države i vladavine prava – ugovori se moraju poštivatipacta sunt servandakakvi god da bili, osobito kolektivni koji se trebaju potpisati u dobroj vjeri, koju očito ona strana koja bi trebala brinuti da se ista poštuje, krši,
  • pogađa samo dio državnih službenika i to one s dugogodišnjim stažom u državnim službama, što pored policijskih službenika ratne generacije (koji su navršili preko 20 godina staža) pretežno pogađa državne službenike i namještenike koji ionako imaju najniže plaće od svih zaposlenika u državnim i javnim službama,
  • teret „pokrivanja“ deficita još jednom se prebacuje na zaposlene koji svoj posao rade savjesno, nisu nikakav teret i nisu na tzv. „državnim jaslama“ – bez nas ne bi funkcioniralo ništa u državi – a i vrlo dobro punimo državni proračun – MUP osobito, te vodimo računa da sve u državi funkcionira, štitimo građane i imovinu, uostalom brinemo i o sigurnosti onih koji nam sada opet žele smanjiti plaće,
  • dosta je bilo krpanja proračuna na zaposlenima! Već nekoliko godina se konstantno smanjuje broj zaposlenih (ne zapošljava se ili se primjenjuje klauzula 2:1). Ne može se očekivati da će se za sve manje novaca sve više raditi. To je moguće do određene granice ali posao od 20 ljudi ne može odraditi jedna osoba pa da joj je radno vrijeme 120 sati na dan (što je naravno nemoguće),
  • iz svih drugih razloga koje sada nećemo nabrajati jer to očito više nema smisla.

Obzirom na sve navedeno, obavještavamo da Sindikat policije Hrvatske ne prihvaća navedeni prijedlog i da ćemo se protiv istog boriti svim pravnim sredstvima. Do sada smo i previše puta pokazali razumijevanje i dali doprinos izlasku iz krize, ali jednostrane odluke nikada ne možemo prihvatiti.

Također, još je rano za najaviti koje će se, i kada, konkretne sindikalne akcije provesti (jer ova mjera obuhvaća sve zaposlene u državnim i javnim službama te će za učinkovitu akciju biti potreban dogovor svih sindikata na toj razini, jer teško da se ijedan sindikat može sam izboriti za svih 250 tisuća zaposlenih u državnim i javnim službama – zbog čega pozivamo i druge sindikate da se zaborave međusobne razlike i da ova prava zajednički obranimo), no najavljujemo da smo spremni organizirati sve zakonom predviđene sindikalne akcije. 

Posezanje Vlade RH za rješenjem da se neko pravo iz kolektivnog ugovora ukida zakonom smatramo suprotnim potpisanim i od strane RH ratificiranim međunarodnim konvencijama koje reguliraju kolektivno pregovaranje. Doista je prethodna Vlada RH 2009. godine dobila mišljenje međunarodne organizacije rada da se u određenim iznimnim situacijama, bitno promijenjenih ekonomskih prilika, neko pravo iz kolektivnog ugovora može privremeno ograničiti ili uskratiti, što je i sukladno načelu „clausula rebus sic stantibus“, ali to ne znači da to može postati uvriježena praksa, kao što sad ispada. Uostalom, kada je potpisan Dodatak II Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike 10. prosinca 2013. godine, bile su poznate sve činjenice o ekonomskoj situaciji kao i danas (ulazak RH u proceduru prekomjernog deficita, najave daljnjeg pada BDP-a i prihoda opće države i dr.), tj. nije došlo do nikakvih novih okolnosti koje bi mogle opravdati i dati legitimitet ovakvom prijedlogu Zakona. Također, Vlada RH ovim prijedlogom izravno krši odredbu članka 4. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike koja kaže da, ako postoje okolnosti koje nisu bile poznate u trenutku potpisivanja kolektivnog ugovora (samim time i dodataka), te jedna od strana nije u mogućnosti izvršavati odredbe ugovora ili bi joj to bilo izuzetno otežano, da se ta strana obvezuje da neće prekršiti ugovor već da će predložiti izmjenu kolektivnog ugovora, što očito sada nije učinjeno.

Prije provođenja onih najdrastičnijih akcija, poput štrajka, posavjetovat ćemo se s članovima, tj. zatražiti vašu potporu za organiziranjem te sudjelovanjem u istima bez čega one ne bi bile učinkovite. Također, postoji mogućnost i za utuživanje navedenih prava – o čemu ćemo vas, nakon detaljnih konzultacija i provjere pravnih temelja s našim odvjetničkim društvima, pravovremeno izvijestiti.

Iako ova mjera neće utjecati na primanja onih koji imaju manje od 20 godina državne službe, smatramo da je, nakon više godina konstantnog smanjivanja prava i teške borbe za očuvanjem onih preostalih, možda došlo vrijeme da se svi državni i javni službenici solidariziraju i učine nešto zajednički, bez obzira da li je netko izravno pogođen najavljenom mjerom ili ne, jer sutra će neka druga mjera možda pogoditi i one koji sada neće biti izravno obuhvaćeni ovom.

S poštovanjem, 
Predsjednik SPH
Dubravko Jagić

135_5-03-2014 članovi i povjerenici – Zakon o uskrati isplate uvećanja plaća

PODIJELI