Blog

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (I. i II mirovinski stup)

Obzirom na veliki broj upita, dostavljamo vam obavijest vezanu za prijedlog Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (I. i II. mirovinski stup).

Poštovani,

obzirom na amandmane na Konačni prijedlog Zakona o obveznim mirovinskim fondovima kojim se predviđa da se budući umirovljenici po beneficiranom stažu odmah sele iz drugog mirovinskog stupa u prvi stup, a ne po odlasku u mirovinu kako je bilo predviđeno dosadašnjim Zakonom, obavještavamo vas kako je trenutna praksa da se iz plaća policijskih službenika odvajaju sredstva u visini od 5% za uplate u II. mirovinski stup, a ta se sredstva prilikom odlaska u mirovinu vraćaju natrag u državni proračun, tj. I. mirovinski stup.

Republika Hrvatska osigurava sredstva u državnom proračunu za pokrivanje obveza mirovinskog osiguranja koje nastaju priznavanjem i određivanjem mirovine pod povoljnijim uvjetima za policijske službenike temeljem Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba te stoga same izmjene ne bi trebale utjecati na visinu mirovina policijskih službenika. 

Drugim riječima, budući da se sredstva za mirovine osiguravaju iz državnog proračuna, prijenos sredstava iz II. stupa u I. stup za policijske službenike, koji u mirovinu idu po posebnom zakonu, ne bi predstavljalo bilo kakvu promjenu, tj. mirovine bi bile potpuno iste kao i do sada jer i do sada se mirovina nije isplaćivala iz II. stupa već isključivo iz I. stupa uz povrat sredstava iz II. stupa prilikom odlaska u mirovinu. 

Sada će se to činiti odmah, tj. cijeli mirovinski doprinos uplaćivat će se u jednakom iznosu koliko je iznosio i dosad ali samo u I. mirovinski stup, a visina mirovine bi ostala ista.

Za one koji se žele detaljnije informirati, u nastavku dostavljamo naše viđenje navedenih izmjena Zakona o obveznim mirovinskim fondovima.

S poštovanjem,
Predsjednik SPH
PODIJELI