Blog

Provođenje Pilot – projekta novog ustroja i organizacije rada u PP III. kategorije

Obavijest oko provođenja Pilot-projekta 

Poštovani, 


obzirom na upite članova, osobito iz PU za koje su već održane prezentacije Pilot projekta PP III. kategorije, možemo vas izvijestiti sljedeće:

  • SPH je već od samog začetka projekta krajem 2012. godine i početka njegove izravne probne provedbe u četiri PP III. kategorije pratio, aktivno se informirao, anketirao, evaluirao i ocjenjivao tijek i rezultate provedbe Pilot-projekta i iskustva djelatnika uključenih u njegovu provedbu. To ćemo učiniti i u svim PP III. kategorije nakon proteka određenog vremena od početka provedbe Pilot projekta u svim PP III. kategorije,
  • napominjemo da smo našim dopisima od 19. i 30. prosinca 2013. godine inicirali aktivnije uključivanje sindikata u evaluaciju Pilot-projekta te ćemo tome i dalje težiti,
  • jedan od prvih koraka je i pozivanje predstavnika SPH na prezentacije Pilot-projekta za rukovoditelje (osobito one PP III. kategorije), od kojih su do sada održane dvije od planiranih četiri, na kojima smo aktivno sudjelovali te postavljali pitanja, među kojima su i ona, koja si vjerojatno postavlja veliki broj onih koji rade u PP III. kategorije, a koja smo postavili i u našem dopisu od 30. prosinca 2013. godine:
  • da li će se, ako Pilot-projekt uđe u punu primjenu, smanjiti osnovna plaća?
  • da li će se, ako Pilotprojekt uđe u punu primjenu, smanjiti broj izvršitelja u PP III. kategorije?
  • kakvi bi, ako Pilot-projekt uđe u punu primjenu, bili radni uvjeti i sigurnost djelatnika?

Provedba Pilot-projekta je trenutno predviđena do 30. lipnja 2014. godine te ćemo do tada, a vjerujemo i znatno prije, doznati točne odgovore na prethodna pitanja te ćemo se, sukladno njima, odrediti prema samoj implementaciji Pilot-projekta.


Napominjemo, da smo, ukoliko bi bilo koji odgovor na gore navedena pitanja bio nepovoljan za naše članove, spremni organizirati sve oblike sindikalnih akcija uz vašu potporu.


Do tada, pozivamo sve zainteresirane, osobito one na koje se Pilot-projekt izravno odnosi, da nam se sa svojim zapažanjima, prijedlozima, kritikama pa i podrškom projektu, obrate putem Glavnih podružnica ili izravno na e-mail: pilot_projekt@sindikatpolicije.hr . Sve konstruktivne prijedloge ćemo razmotriti, eventualno provesti ili ćemo ih objediniti i uputiti prema Ravnateljstvu policije (ovisno o kojoj vrsti prijedloga se radi).


S poštovanjem, 

Predsjednik SPH

Dubravko Jagić
PODIJELI