Blog

Pilot projekt novog ustroja i organizacije rada u određenim policijskim postajama III. kategorije

_x000D_
Dopis SPH upućen Ravnateljstvu policije u svezi Pilot projekta PP III. kategorije donosimo u cijelosti._x000D_

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA_x000D_
RAVNATELJSTVO POLICIJE
n/r zamjenika glavnog ravnatelja g. Dražena Viteza

_x000D_
Poštovani, 

dana 27. prosinca 2013. godine, održan je radni sastanak predstavnika Ravnateljstva policije i predstavnika sindikata vezan uz provođenje Pilot projekta novog ustroja i organizacije rada u određenim policijskim postajama III. kategorije.

Obzirom na navedeno i dogovoreno na samom sastanku, u nastavku Vam dostavljamo komentare Sindikata policije Hrvatske na provođenje Pilot projekta:

 • smatramo neprihvatljivim informiranje sindikata o tijeku provedbe Pilot projekta tek na naše inzistiranje i dopise – iako su imenovani članovi Radne skupine na prijedlog sindikata,

 • nije poštovan dogovor da će se Radna skupina sastajati jednom mjesečno te analizirati tijek provedbe Pilot projekta i tako imati prilike davati konstruktivne prijedloge kako bi se Pilot projekt poboljšao,

 • ako je i bilo sastanaka Radne skupine onda na njih nisu bili pozvani imenovani predstavnici SPH – bili smo pozvani u godinu dana na sve ukupno tri sastanka – prvi put prošle godine u ovo vrijeme kada smo čuli za Projekt i Radnu skupinu te smo uputili zahtjev da nas se uključi u rad Skupine jer se radi o projektu iznimno bitnom za položaj policijskih službenika, drugi put kada je održana prezentacija (6.3.2013.) gdje smo izvješteni o Pilot projektu putem power point prezentacije i sada treći put nakon što smo iz neformalnih kanala saznali da se Pilot projekt od 1.1.2014. godine proširuje i na PP treće kategorije i to u PU krapinsko-zagorskoj i PU sisačko-moslavačkoj i to na veći broj postaja (navodno u PU SM sve osim PP Sisak),

 • obzirom na navedeno, mišljenja smo da, ili se Pilot projekt odvijao sam od sebe bez nadzora i praćenja od strane imenovane Radne skupine ili su iz Radne skupine jednostrano isključeni predstavnici Sindikata – molimo da se izjasnite o tome

 • ukoliko se Radna skupina sastajala tada je njen rad bio neformalan i rezultati evaluacije ovog Projekta nisu valjani jer su doneseni temeljem rada samo dijela Radne skupine bez iznimno bitnog dijela članova, a to su predstavnici Sindikata, tj. radnika, na koje će se rezultati Pilot projekta izravno najviše odnositi,

 • ukoliko se Radna skupina nije sastajala onda molimo da nas izvijestite tko je provodio Pilot projekt bez informiranja članova radne skupine i sindikata više od 9 mjeseci i tko je sazivao sastanke članova Radne skupine bez imenovanih predstavnika sindikata.

Sukladno navedenom, ne možemo se složiti s rezultatima evaluacije dok se cijela Radna skupina ne sastane (svi članovi), prezentiraju im se rezultati i podaci temeljem čega se došlo do zaključaka te Radna skupina donese svoje zaključke.

Ne možemo uopće uzeti u obzir da podržimo proširenje provedbe Pilot projekta na veći broj PP treće kategorije sve dok se ne ispuni prethodno navedeno.

Također, napominjemo da Ministarstvo – kao predstavnik poslodavca, ima i određene obveze prema sindikatima potpisnicima Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (u nastavku KU). Među ostalim, sukladno članku 96. KU, dužan nam je dostaviti (ne članovima Radne skupine predloženim od strane sindikata – već izravno Sindikatu), podatke važne za donošenje odluka u svim slučajevima promjene u organizaciji i načinu rada te zatražiti naše službeno mišljenje na koje se onda možemo očitovati u roku 8 dana te je dužno razmotriti sve naše eventualne primjedbe i prijedloge dostavljene u mišljenju.

Ipak, ovim putem, pozdravljamo što ste održali sastanak u petak te zahvaljujemo na prezentaciji, iako je sastanak trebao inicirati nositelj Projekta, a ne da mi posredno saznajemo o planu njegovog proširenja. 

Zbog toga, i kratkog roka u kojem smo informirani o namjeri proširenja pilot-projekta, zahtjevamo da se zaustavi s njegovim proširenjem na veći broj PP treće kategorije dok se ne postupi na način kako smo prethodno naveli. 

Također, napominjemo da je ovaj Projekt preozbiljna stvar da bi, bez ispunjavanja prethodnih preduvjeta, mirno i šutke prihvatili proširenje projekta do 1.1.2014., ako bude tako – prvi korak će biti da ćemo o nepoštivanju KU obavijestiti Zajedničku komisiju za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i Vladu RH, naravno i samo naše Ministarstvo.

Unatoč prethodno navedenom, ipak ćemo dati i nekoliko naših opaski/primjedbi o dosadašnjem tijeku provedbe Pilot projekta:

 • rezultati su previše uski i za prekratko razdoblje da bi se mogao dati ozbiljan zaključak – npr. opaske o uštedama na prekovremenom radu možemo komentirati da se temelje na strožem režimu odobravanja prekovremenog rada u 2013. u odnosu na 2012. godinu (što je i jasno zbog gospodarske krize i manjeg proračuna) – treba provjeriti da li je bilo i neplaćenog prekovremenog rada, stavljanja van rasporeda (slobodnih dana) više nego prethodne godine u istom cilju i sl. – također – smanjeni su i koeficijenti za 3% što utječe i na cijenu prekovremenog rada u navedenom razdoblju,

 • rezultati uštede na energentima, prijevozu i sl. isto se mogu komentirati i na način da je došlo do pojeftinjenja nekih energenata (osobito benzina pa i struje), a i zbog recesije se više štedi ili da budemo „konkretniji“ pazi na isto,

 • podaci o samim događajima po kaznenim djelima, prekršajima i dr. također se mogu komentirati i različito – prate opće trendove u cijeloj RH, a pitanje je da li se, u međuvremenu, na tom području povećala tamna brojka, utjecaj promjene kaznenog i prekršajnog zakonodavstva – stoga tome treba pristupiti oprezno i s dužim vremenskim razdobljem,

 • npr. podatak o prijavi buke od strane građana nam je posebno upao u oči obzirom da je istaknut 6. mjesec (lipanj) i povećanje prijava od strane građana u odnosu na 6. mjesec (lipanj) 2012. godine – a istodobno znamo da se npr. prošle godine u to vrijeme održavalo Europsko nogometno prvenstvo – logično bi bilo da je zbog toga bio obrnuti trend,

 • detaljniju u analizu svih podataka dostavit ćemo uskoro jer zahtjeva još cjelovitiji pristup,

 • naglašavamo, ako je smisao projekta da se uštedi na upaljenoj žarulji u PP i manjim obilaskom terena (ako je odatle ušteda na prijevozu) – kako se na prvi pogled čini, onda možemo odmah zaključiti projekt i reći da nije polučio željene rezultate,

 • nadalje, prema našim informacijama, Pilot projekt se ne provodi prema zamišljenom i prezentiranom modelu iz prosinca 2012. godine, a o eventualnim izmjenama projekta nismo upoznati (sve se radi po starom, osim što vođa grupe ponekad iza 16:00 sati izlazi na teren),
  – krim. policija ne radi u grupi, vođe sektora u grupi obavljaju svoj posao,
  nije smanjena papirologija i nepotrebna izvješća, analize, planovi i statistike,
  – policijski službenici i dalje služe kao dostavljači i kuriri,
  – policijski službenici imaju više administrativnih poslova jer moraju slagati i kompletirati spis i dati na potpis, te na taj način provode manje vremena na terenu nego prije,
  – policijski službenici moraju pratiti tijek postupka i dokumente čuvati u svojim garderobnim ormarima, gdje nema dovoljno mjesta niti za njihovu garderobu,
  nitko ne pita policijske službenike za njihovo mišljenje, odnosno prijedloge oko provedbe Pilot projekta (navodno koordinator komunicira samo s načelnikom postaje, a ne i djelatnicima),
  – javlja se kronični nedostatak službenih vozila za obavljanje zadaća (odatle moguće i ušteda na energentima),
  nedostatak policijske odore za obavljanje poslova u zimskim uvjetima rada,na rasporedu službe (navodno se prikazuje jedan način rada, a u stvarnosti se radi drugačije),
  navodno se za vrijeme provođenja Pilot projekta u Policijsku postaju gdje se provodi Pilot projekt po nalogu upućuju na rad policijski službenici iz drugih ustrojstvenih jedinica, kako bi se na taj način među građanima mogla ogledati povećana prisutnost policijskih službenika na terenu,
  – provođenjem Pilot projekta navodno se krše odredbe određenih podzakonskih akata, uredbi, kao i KU,
  – policijski službenici kojima je smanjen beneficirani radni staž (zbog rada u uredima) upućuju se na teren, gdje postoji povećana opasnost za život i zdravlje, a ne donosi se akt o povećanju njihovog ben. staža,
  ne poštuju se odredbe KU vezane uz prekovremeni rad (9-satno radno vrijeme – rad na drugačiji način – 40 sati tjedno) – što može dovesti do potencijalno većeg broja sporova u budućnosti,
  – prema našim informacijama se ne izdaju rješenja za obavljanje poslova više složenosti,
  najveća opasnost navedenog Projekta leži u „skrivenoj“ činjenici (takve su neformalne informacije) kako se svim članovima grupe namjerava izvršiti korekcija osnovnog koeficijenta na 0,77 i na taj način dovesti preko nekoliko tisuća policijskih službenika dovesti u još težu financijsku situaciju.

 • istodobno, sindikatima se istovremeno iznose 2 projekta – koji jedan s drugim gotovo nemaju dodirnih točaka. Prema jednom – ide se u regionalizaciju Hrvatske s manjim brojem policijskih uprava i postaja, ali s većim brojem „djelatnika“ u postajama. Prema drugom projektu – ide se u daljnju provedbu Pilot projekta za 4 postaje u PU krapinsko-zagorskoj, za 1 postaju u PU varaždinskoj i sve postaje III. kategorije u PU sisačko-moslavačkoj, kao i nastavak u  PP u kojima se do sada vodio. Naglašavamo da je podatak o pregovorima sa sindikatima o regionalnom ustroju MUP-a iznio i sam predsjednik Vlade RH u intervjuu povodom božićnih blagdana.

Naši rezultati temeljem dosadašnje analize i aktivnosti Sindikata policije Hrvatske:

 • obzirom da smo odmah u startu primijetili da Radna skupina u punom sastavu očito neće djelovati već će to raditi ili tzv. „uža skupina“ ili pojedinci nositelji, i mi smo u međuvremenu proveli vlastito praćenje provedbe Pilot projekta,

 • moramo naglasiti da mi nismo apriori protiv Pilot projekta, ali moramo voditi računa i o položaju naših članova – koji je zadnjih godina pogoršan, ali ipak velikim dijelom (osim par iznimki) odluke pogledu radnog statusa nisu se donosile jednostrano – stoga je i naš stav da se Radna skupina DOISTA – STVARNO mora sastati i RADITI posao zbog kojeg je imenovana,

 • proveli smo anketu među članovima u četiri PP u kojima se provodi Pilot projekt, održali sastanke s članovima kao i s predstavnicima lokalne samouprave,

 • nakon provedene ankete u četiri PP treće kategorije i analize rezultata ista je pokazala sljedeće:
  – policijski službenici većinom nisu zadovoljni zbog toga što se mijenja način rada,
  – policijski službenici smatraju da nije došlo do poboljšanja rada policije, naprotiv,
  – postoji zabrinutost da se svi ili većina policijskih službenika razvrsta u najniži koeficijent – da nema više klasičnih vođa ophodnje – time bi se izravno smanjile plaće – što je u suprotnosti sa Dodatkom II. Kolektivnom ugovoru i našem socijalnom dogovoru s poslodavcem Vladom RH u pogledu položaja policijskih službenika, osobito onih s nižim plaćama,

 • postoji zabrinutost na koji način MUP misli osigurati objekte policijskih postaja nakon 16 sati, obzirom da se u njima nalaze: dugo i kratko vatreno oružje redovnog i pričuvnog policijskog sastava, sustavi za kriptozaštitu, dokumenti i spisi sa oznakom tajnosti, terminali IS MUP-a, komunikacijski sustavi, bianco obrasci osobnih dokumenata, vozila, oprema, privremeno oduzeti predmeti, i mnogi drugi predmeti koji se s razlogom nalaze u objektima PP – što znači da bi u stvari trebali onda osigurati i stražu za PP – koji onda smisao zatvarati postaju, možemo još razumjeti da se upravni poslovi ne rade iza 16 sati i sl. ali ovaj dio je doista upitan,
  na  održanim sastancima s predstavnicima lokalne samouprave – stekli smo dojam da ni nisu bili previše entuzijastični oko samog Projekta – možda je na sastancima s vama bilo drugačije (ali to je i normalno i za očekivati) – isti je slučaj s anketama ili upitnicima koje provodi MUP i Sindikat – razlika postoji jer se ljudi često boje poslodavcu reći svoje pravo mišljenje, dok su otvoreniji prema predstavnicima Sindikata – stoga je i nedopustivo što niste u proteklom razdoblju dovoljno uključili predstavnike SPH – iako smo iskazali spremnost za suradnju i konstruktivni dijalog, možemo reći da je dijelom izgubljeno dosta dragocjenog vremena da se Projekt i uz naše sudjelovanje unaprijedi. 


Ono što zahtijevamo da nam se odgovori i što najviše „muči“ naše članove i na što tražimo odgovore:

 1. DA LI ĆE BITI SMANJENJA KOEFICIJENATA POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA U PP III. KATEGORIJE?

 2. DA LI ĆE SE SMANJIVATI BROJ IZVRŠITELJA I SISTEMATIZIRANIH RADNIH MJESTA U TIM POSTAJAMA (PRVENSTVENO MISLIMO NA SAME POLICIJSKE SLUŽBENIKE OD RAZINE ŠEFA SMJENE NA NIŽE, ali i na sve zaposlene u tim PP)?

 3. DA LI ĆE SE POVEĆATI KOEFICIJENTI I PLAĆE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA NA TERENU U TIM POSTAJAMA JER JE OČITO DA IM SE POVEĆAVA I KOLIČINA ODGOVORNOSTI I POSLA NAČINOM RADA PREDLOŽENIM U PILOT PROJEKTU? Jasno je da bi im se trebali povećati koeficijenti na uštrb značajnijeg mogućeg smanjenja drugih troškova povećanjem operativnog a smanjenjem birokratskog kadra. Jer, ako smo dobro shvatili – povod projektu je to što na veliki broj rukovodnog kadra dolazi premalo izvršitelja (naveden je primjer 7 rukovoditelja na 3 izvršitelja u jednoj od PP treće kategorije u kojoj se provodi Pilot projekt).

Molimo da nam odgovore na prethodna 3 pitanja te 2 pitanja (očitovanje na mišljenje) s početka dopisa dostavite u što kraćem roku. Ujedno, molimo da nam dostavite i Zapisnik sa radnog sastanka održanog 27.12.2013. godine.


Zaključak: Sindikat policije Hrvatske je protiv ovakve provedbe Pilot projekta i ukoliko se isti na kraju misli uvesti i u ostale policijske postaje III. kategorije ne smije se na silu gurati uvjetovan samo ekonomskim aspektom,  obzirom da su u pitanju sigurnost i temeljna ljudska prava i slobode – čija je zaštita glavni cilj rada i postojanja policije! Mišljenja smo da se prije donošenja punog i konkretnijeg zaključka treba provesti procedura koju smo predložili, da Radna skupina u punom sastavu odradi ono što je trebala odraditi i da nam se onda predstave dodatni zaključci – tek nakon toga eventualno bi se mogla donijeti odluka o eventualnom proširenju provedbe Projekta na još određeni broj postaja, ali ciljano – moraju postojati čvrsti argumenti zbog čega jedna postaja ide u Pilot projekt, a druga ne.

Ako se već namjerava napraviti takav temeljit preustroj, onda je prvenstvno potrebno odraditi ga do kraja kako treba i na kvalitetan i profesionalni način i tu želimo biti konstruktivni partneri.

Napominjemo, možda i nismo u pravu u nekim segmentima, no to može biti jedino rezultat činjenice da  nismo bili uključeni u potpunosti u samo provođenje Pilot projekta i rad Radne skupine.

S poštovanjem,

Predsjednik SPH_x000D_
Dubravko Jagić

O tome obavijest:

– gđa. Sanja Čanković, pomoćnica ministra unutarnjih poslova
– g. Krunoslav Borovec, voditelj Radne skupine za provođenje Pilot projekta


564 30-12-2013 MUP – Pilot projekt PP III. kategorije – članovi i povjerenici.pdf

PODIJELI