Blog

Položaj zaposlenih u Ministarstvu unutarnjih poslova RH

_x000D_
U cijelosti objavljujemo dopis SPH o trenutnom stanju i procesima koji su u tijeku, a koji se tiču položaja zaposlenih u MUP-u_x000D_

Poštovani,
_x000D_
ovim putem želimo vas izvijestiti o trenutnom stanju i procesima koji su u tijeku, a koji se tiču položaja zaposlenih u Ministarstvu unutarnjih poslova RH: 
_x000D_
    1.) Trenutno su u tijeku pregovori o Zakonu o plaćama u javnom sektoru kojim bi se obuhvatila i sva državna tijela, među njima i Ministarstvo unutarnjih poslova RH. Tijekom pregovora i davanja mišljenja na prijedloge navedenog Zakona možemo reći da je uvažena većina naših prijedloga – među njima možemo izdvojiti: _x000D_
za policijske službenike ustrojava se posebni platni razred s deset platnih stupnjeva i rasponom koeficijenata za svaki platni stupanj i radno mjesto koji bi kao kriterij za promicanje uzeo specifičnost policijske službe kao karijerne službe te bi se kao jedan od kriterija za promicanje u plaći u obzir uzela stečena osobna zvanja policijskih službenika. Navedenim bi se policijske službenike poticalo na daljnje stručno usavršavanje i polaganje viših zvanja i stjecanje viših stupnjeva obrazovanja. U samom prijedlogu Zakona i popratnoj Uredbi, dodatak za osobno zvanje bio bi najvjerojatnije uključen izravno u osnovni koeficijent, tj. bio bi jedan od kriterija za razvrstavanje u određeni koeficijent, _x000D_
        – za policijske službenike neće vrijediti predviđeno ograničenje najvišeg dodatka za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada od najviše 20% za pojedino radno mjesto i 10% ukupne mase plaća državnog tijela – koje će vrijediti za ostale zaposlene u državnim i javnim službama te javnim ustanovama (iznimno bitna odredba zbog specifičnosti policijskog posla i raznolikosti specijalizacija i opasnosti – visinu dodataka će se kao i do sada propisati Uredbom, a ne kolektivnim ugovorom – navedeno je također bio jedan od naših temeljnih zahtjeva, jer bez obzira što bi mogućnost ugovaranja dodatka za posebne uvjete rada za policijske službenike na neki način „ojačao“ pregovaračku poziciju sindikata zbog same „prirodnosti“ i „svrhovitosti“ dodataka za posebne uvjete rada policijskih službenika, nismo bili spremni iste izložiti riziku da u slučaju npr. raskida Kolektivnog ugovora i nepotpisivanja istoga policijski službenici ostanu bez dodatka za posebne uvjete rada dok se ne potpiše novi kolektivni ugovor, _x000D_
        – za ostale zaposlene u MUP-u biti će, u budućnosti, moguće ugovoriti dodatke za posebne uvjete rada kroz Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike – do sada takva mogućnost nije postojala za državne službenike i namještenike već samo za javne službenike – za taj dio smo smatrali da je korektno da se odnosi i na zaposlene u državnim službama – državne službenike i namještenike po svim državnim tijelima – u tim slučajevima vrijedi ograničenje dodatka za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada od najviše 20% za pojedino radno mjesto i 10% ukupne mase plaća državnog tijela, _x000D_
         – ostali zaposleni u MUP-u (državni službenici i namještenici) biti će razvrstani u 10 platnih razreda s 10 platnih stupnjeva i rasponom koeficijenata za svako radno mjesto unutar pojedinog platnog stupnja. Prilikom prevođenja na novi sustav plaća, policijskih službenici i državni službenici i namještenici bi se trebali prevesti u koeficijente koji su isti ili najbliži sadašnjim. 
_x000D_
    2.) U tijeku su pregovori o Dodatku II Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike – u pregovorima, Vlada RH traži da se postigne sporazum o neisplati božićnice i regresa u narednom razdoblju do ekonomskog oporavka jer se tek u srednjoročnom razdoblju očekuje da će doći do realnog oporavaka – kao što smo već prije u priopćenjima istaknuli – navedeno ne mislimo prihvatiti (iako smo svjesni da je novca sve manje) bez da isto ne bude uvjetovano sljedećim: _x000D_
        – očuvanju radnih mjesta u MUP-u i državnim tijelima – unatoč krizi ne podržavamo bilo kakvo smanjivanje broja zaposlenih osim kroz prirodan odljev (tzv. 2:1 – na dva otišla u mirovinu 1 novozaposleni) s tim da u MUP-u taj princip mora biti ograničen jer svi znamo da nas ionako nema dovoljno, _x000D_
        – nesmanjivanje mase plaća u 2014. godini s osnove donošenja Zakona o plaćama u javnom sektoru te pripadajućih uredbi, _x000D_
        – maksimalno ograničavanje tzv. „outsourcinga“ za MUP – na način da se i dalje isti u državnoj službi može provesti isključivo uz vođenje računa o sigurnosnom aspektu te da se isti ne provodi davanjem u koncesiju pružanja usluga privatnim tvrtkama već da se oko istoga osnuju trgovačka društva u 100% vlasništvu države uz zaštitnu klauzulu o zadržavanju prava na razini državnih službenika i namještenika, u prijelaznom razdoblju (naš prijedlog najmanje 5 godina), _x000D_
        – unatoč prvotno iskazanoj namjeri Vlade RH da se sve mirovine po posebnim propisima reguliraju općim mirovinskim propisom, kao uvjet za prihvaćanje eventualne neisplate božićnice i regresa zahtijevamo i dalje zasebni mirovinski propis za pripadnike policije i pravosudne policije u čiju će izradu biti uključeni predstavnici reprezentativnih sindikata, _x000D_
        – da se sva prava koja su trenutno zamrznuta ili umanjena (božićnica, regres, visina dnevnice i terenskog dodatka, kao i osnovice za jubilarnu nagradu) automatski vrate kada deficit opće države padne ispod 3%, _x000D_
        – u pregovorima smo istaknuli da nećemo biti prvi (mislimo na državne službe) koji će potpisati predloženi dodatak, već da ćemo to učiniti tek nakon javnih službi ako se s njim slože naše glavne podružnice – i taj naš uvjet je ispunjen – jučer je veći broj reprezentativnih sindikata u javnim službama parafirao Dodatak II Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. 
_x000D_
    3.) Kao što je svima poznato, Vlada RH je Uredbom o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju od 11. listopada 2013. godine smanjila ili ukinula beneficirani staž dijelu policijskih službenika – u narednom razdoblju ćemo se intenzivno zalagati za nadopunu navedene Uredbe s radnim mjestima koja opravdano zaslužuju ben. staž ili ben. staž u uvećanom trajanju (npr. službenici kriminalističke policije u Sjedištu – u PNUSKOK-u, PKP-u i dr. odjelima krim. policije u Sjedištu koji rade „terenski“ posao, djelatnici Odjela kriminalističke policije u sjedištima PU – osobito policijski službenici kriminaliteta droga, općega, organiziranog …, djelatnici odjela osiguranja i odjela za javni red i mir, vođe sektora i dr. (isprika onima koje zbog ograničenog prostora izravno nismo spomenuli, ali vodit ćemo računa i o njima). 
_x000D_
    4.) Priprema se izrada propisa o mirovinskom fondu policijskih službenika – prema sada raspoloživim informacijama, postajalo bi prijelazno razdoblje (kao npr. kod uvođenja II mirovinskog stupa) u kojem će se policijski službenici moći odlučiti da li će ostati u dosadašnjem sustavu određivanja mirovina ili će prijeći u novi u kojem bi se visina mirovina (najvjerojatnije) definirala ukupnom visinom uplata u tzv. budući „policijski mirovinski fond“ – u izradu navedenog propisa morali bi biti uključeni predstavnici SPH kao reprezentativni sindikat, te ćemo vas, kada budemo imali konkretne prijedloge o istima i izvijestiti. 
_x000D_
    5.) Priprema se reorganizacija sustava državne uprave, a između ostalog, najavljena je i reorganizacija broja policijskih uprava – navedeno je još u začetku te kada se dobiju konkretni podaci i propisi o istom ćemo vas izvijestiti – s tim da ono na što nećemo pristati su bilo kakva otpuštanja ili smanjenja _x000D_
prava i plaća ili sl. – navedeno bi bilo osigurano ako se ispune naši zahtjevi iz točke 2. ovog dopisa – a isto su i naveli predstavnici MUP-a na sastanku održanom 27. studenog 2013. godine. 
_x000D_
    6.) Prijedlog izmjena Zakona o policijskim poslovima i ovlastima – koji se usklađuje s izmjenama ZKP-a – tražimo da se ujedno iskoristi prilika i ranije definiraju određene policijske ovlasti – prvenstveno uporaba vatrenog oružja kao i drugih sredstava prisile – kao i jasnija uloga policijskog službenika u relaciji policija – državno odvjetništvo – sud. Javna rasprava o navedenom prijedlogu Zakona i dalje traje do 12. prosinca 2013. godine te pozivamo sve zainteresirane da svoje prijedloge upute izravno putem obrasca koji se nalazi na
http://www.mup.hr/172553.aspx ili putem glavnih podružnica Sindikata policije Hrvatske.
_x000D_
Pored navedenog, provode se dodatne aktivnosti o kojima ćemo vas pravodobno izvijestiti. Koristimo ovu priliku da još jednom pozovemo sve zaposlenike MUP-a – policijske službenike i državne službenike i namještenike, koji još uvijek nisu članovi Sindikata policije Hrvatske – prvog policijskog sindikata u slobodnoj RH – da se učlane u SPH i time u ovim, za sve nas izuzetno teškim vremenima, daju potporu našim aktivnostima i dodatnu snagu da kao najbrojnijem sindikatu zaposlenih u MUP-u zaštitimo i očuvamo što veći broj naših prava.
_x000D_
Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje nametnuo je visoke kriterije za pregovaranje te je poslodavac sada dužan pregovarati isključivo s reprezentativnim sindikatima i samo s njima smije potpisati kolektivni ugovor. Sindikat policije Hrvatske jedan je od jedina tri reprezentativna sindikata u državnim službama – svojim članstvom dajete nam potporu i dodatnu snagu u pregovorima za očuvanje radnog i socijalnog položaja zaposlenih u MUP-u, tj. da zastupamo VAŠE interese.
_x000D_
Teška su vremena već 5 godina iza nas, ali nas očekuje još najmanje nekoliko, zbog toga skupimo se svi i zajednički se borimo za naša prava jer drugi to neće moći ili neće htjeti učiniti za NAS.
_x000D_
Vrijeme je da budemo složni i da nas ta sloga u budućnosti (kada konačno izađemo iz krize) osnaži te da se počnemo baviti povećanjem prava, a ne golom borbom za njihovim očuvanjem i egzistencijom.
Vrijeme je da se vrati dignitet zaposlenih u MUP-u i to od policajaca do čistačice, od oružara do načelnika.

Vjerujemo da Sindikat policije Hrvatske uz vašu pomoć to može učiniti. Sindikat je jak koliko je složno i solidarno njegovo članstvo – bez obzira radilo se o policajcu (temeljnom, kriminalističkom, graničnom, specijalcu…), državnom službeniku ili namješteniku – pomognite jedni drugima jer nikada ne znate kada će neko vaše pravo u budućnosti biti ugroženo, a svaka pomoć i solidarnost će biti iznimno bitna.

S poštovanjem,

Predsjednik SPH_x000D_
Dubravko Jagić

525 3.12.2013 Obavijest – položaj zaposlenika u MUP-u

PODIJELI