Blog

Beneficirani staž – obavijest

17. listopada 2013. godine Vlada RH donijela je Uredbu o radnim mjestima policijskih službenikakojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju.

Poštovani,

dana 17. listopada 2013. godine Vlada RH donijela je Uredbu o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju. Navedenom Uredbom mijenja se način računanja radnog staža u povećanom trajanju za znatan broj radnih mjesta.

Napominjemo da smo 6. rujna 2012. godine iznijeli stav kako ne prihvaćamo Prijedlog Uredbe o radnim mjestima PS kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju, kao i u svibnju o.g. kada je bila predložena radna verzija Uredbe kojom se predlagalo potpuno ukidanje beneficiranog staža za preko četiri tisuće izvršitelja, npr. službenicima krim. policije po PU predlagalo se potpuno ukidanje beneficiranog staža. Na navedeno smo reagirali našim mišljenjem koje vam dostavljamo u prilogu (Prilog 1.).

Nakon naših primjedbi pristupilo se reviziji prijedloga Uredbe te je u prijedlogu iz mjeseca rujna ove godine predložen novi tekst Uredbe kojim se npr. krim. policiji u PU predlaže uvećanje od 2 mjeseca. Na navedeni prijedlog smo iznijeli naše daljnje primjedbe koje dostavljamo u prilogu (Prilog 2.) kojim smo npr. iznijeli prijedlog da se djelatnicima krim. policije u PU staž i dalje računa 12/16 ili 12/15.

Ističemo da se ovom Uredbom, u pravilu, ne mijenja status policijskih službenika u policijskim postajama, a znatnom dijelu i policijskih službenika u policijskim upravama koji su u svom radu svakodnevno izloženi povećanoj opasnosti za život i zdravlje.
Pod otežanim uvjetima rada smatra se osobito povećana opasnost za život i zdravlje, kao i spremnost policijskih službenika za obavljanje policijskih poslova u posebnim radnim uvjetima.

Iako smo nezadovoljni time što je uopće došlo do izmjene Uredbe moramo naglasiti da je prvotni prijedlog predviđao umanjenje izdvajanja za beneficiranog staž za preko 98 milijuna kuna godišnje, nakon naše reakcije u konačnom prijedlogu Uredbe to umanjenje je smanjeno na 31,7 milijuna kuna godišnje – što je manje od trećine prvotno planiranog smanjenja. 

Unatoč svemu te uvažavanju dobrog dijela naših primjedbi, ne možemo biti suglasni s ovim izmjenama te ćemo se boriti da u budućem propisu koji će regulirati ovo pitanje, a čija se izrada planira početkom sljedeće godine, isprave svi, po našem mišljenju, nedostaci u tekstu ove Uredbe, te se za sva radna mjesta policijskih službenika utvrde posebni uvjeti rada pravično, uravnoteženo i prema jasnim mjerljivim kriterijima.


S poštovanjem,


PODIJELI