Blog

Nadogradnja SPH 400 i SPH 400 Surf tarifa

_x000D_
TARIFE SPH 400 I SPH 400 SURF – nadogradnja s 5000 besplatnih SMS poruka PREMA SVIM MOBILNIM MREŽAMA U RH uz nižu cijenu
Poštovani,
_x000D_
nakon dva mjeseca od uvođenja novih tarifa SPH 400 i 400 Surf, a temeljem analize praktične i tehničke provedbe navedenih tarifa iste će se nadograditi na sljedeći način, vjerujemo na zadovoljstvo korisnika: 

  • u obje tarife umjesto neograničenog broja SMS i MMS poruka prema T-mobile mreži zamijenile bi se sa 5000 SMS poruka prema svim mrežama,
  • ostali uvjeti tarifa ne bi se mijenjali,
  • pretplata za obje tarife smanjila bi se za 7,12 kn s PDV – tj. za SPH 400 iznosila bi 86,30 kn, a SPH 400 Surf 116,79 kn.

_x000D_
Ukratko – ukinule bi se besplatne MMS poruke samo prema T-mobile mreži (čije korištenje je u opadanju zbog novih internetskih servisa, a u obje tarife su s FLAT internet prometom – slike se mogu slati e-mailom ili korištenjem raznih servisa koji omogućuju besplatno slanje slikovnih poruka poput Viber-a, Skype-a , WhatsApp-a …), a dobilo 5000 SMS poruka PREMA SVIM MREŽAMA U RH uz nižu cijenu (Prilog 1.).
_x000D_
Navedenim izmjenama uz pojeftinjenje pretplate omogućuje se i bezbrižnije korištenje usluge slanja SMS poruka – obzirom da ne morate provjeravati u kojoj se mobilnoj mreži u RH nalazi broj na koji šaljete SMS jer se navedenih 5000 besplatnih SMS poruka odnosi na slanje na poruka prema bilo kojoj mobilnoj mreži u RH.
_x000D_
Navedene izmjene će se primjenjivati od 1. rujna ove godine te će se automatski izvršiti za sve korisnike tarifa SPH 400 i SPH 400 Surf, a naravno ukoliko netko želi može uvijek izvršiti promjenu na neku od drugih odgovarajućih tarifa.
_x000D_
U prilogu dostavljamo detaljnije podatke i cijene tarifa SPH 400 i SPH 400 Surf.  _x000D_

S poštovanjem,

Predsjednik SPH_x000D_
Dubravko Jagić

389 28-8-2013 članovi i povjerenici – NADOGRADNJA TARIFA SPH 400 I SPH 400 SURF
389 28-8-2013 članovi i povjerenici – PRILOG DOPISU – NADOGRADNJA TARIFA SPH 400 i SPH 400 Surf

PODIJELI