Blog

Potpisan Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

_x000D_
U nastavku dostavljamo priopćenje Pregovaračkog odbora sindikata državnih službi nakon potpisivanja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike._x000D_

PREGOVARAČKI ODBOR SINDIKATA _x000D_
DRŽAVNIH SLUŽBI _x000D_
U Zagrebu, 3. kolovoza 2013. godine

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Pregovarački odbor sindikata državnih službi sastavljen od sindikata čiju je reprezentativnost za kolektivno pregovaranje rješenjem od 13. lipnja 2013. godine utvrdilo Povjerenstvo za utvrđivanje reprezentativnosti, potpisao je danas s Vladom Republike Hrvatske novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike i Dodatak I. Kolektivnom ugovoru.
_x000D_
Potpisani ugovor i njegov dodatak sadržajno su istovjetni dosadašnjem kolektivnom ugovoru i njegovom dodatku, izuzev u dijelu odredbi koje se odnose na naknadu prijevoza i jubilarnu nagradu, u kojem su prava državnih službenika i namještenika izjednačena s pravima službenika i namještenika u javnim službama koja su povoljnije uređena Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama.
_x000D_
Tako će se zaposlenima u državnim službama do kraja 2013. godine jubilarna nagrada isplaćivati temeljem osnovice od 500 kuna za svakih pet godina staža provedenih u državnoj službi, a ne temeljem osnovice od 900 kuna za svakih 10, 20, 30 i 40 godina staža.
_x000D_
Naknada za prijevoz na posao i s posla povoljnije je riješena u dijelu koji se odnosi na mogućnost isplate akontacije u visini 50 posto utvrđene naknade za prijevoz, za zaposlenike koji ne mogu (jer nije organiziran) ili ne koriste međumjesni prijevoz, već na posao dolaze automobilom ili drugim prijevoznim sredstvom i za to primaju 0,75 kuna po kilometru, odnosno na posao putuju više od 100 kilometara temeljem posebne odluke nadležnog ministra.
_x000D_
Također, ugrađena je odredba po kojoj službenici i namještenici koji rade na plovilu, odnosno na izdvojenom mjestu na otoku, ostvaruju pravo na terenski rad, ako plovilo odnosno izdvojeno mjesto rada na otoku, zbog naravi posla ne smije ili ne može napustiti najmanje 24 sata.
_x000D_
Međutim, iako je ovime provedeno izjednačavanje prava u kolektivnim ugovorima na razini državnih i javnih službi, ono faktično ne znači i da je do njega došlo, budući da se restriktivna odredba o naknadi prijevoza ugovorena TKU-om za javne službe u praksi još uvijek ne primjenjuje zbog neusklađenosti granskih kolektivnih ugovora i TKU-a, te Pregovarački odbor sindikata državnih službi skreće pozornost na potrebu usklađivanja prava iz kolektivnih ugovora ne samo na razini njihova propisivanja, već i na razini primjene.
_x000D_
Sindikati državnih službi će stoga ubuduće inzistirati na tome da se rješenje ugovorena kolektivnim ugovorima na razini državnih i javnih službi ugovaraju i primjenjuju usklađeno i istovremeno, kako se ne bi ponovila situacija u kojoj zaposleni u državnim službama već gotovo godinu dana primaju umanjenu naknadu prijevoza, dok se takvo rješenje dogovoreno TKU-om na razini javnih službi još uvijek ne primjenjuje.
_x000D_
Iako je usklađivanje prava zaposlenih u državnim i javnim službama bilo dogovoreno odmah nakon potpisivanja TKU za javne službe, ono se dosad nije realiziralo zbog promijenjenih uvjeta kolektivnog pregovaranja utvrđenih Zakonom o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje i u međuvremenu pokrenutog postupka radi utvrđivanja reprezentativnosti za sklapanje kolektivnog ugovora za državne službenike pred nadležnim povjerenstvom, po čijem je okončanju od strane reprezentativnih sindikata 23. srpnja formiran Pregovarački odbor sindikata državnih službi, a od strane Vlade 4. srpnja 2013. godine, čime su stvoreni zakonski preduvjeti za zaključenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i Dodatka I. ovom Ugovoru.

Sindikat državnih i lokalnih službenika _x000D_
i namještenika Republike Hrvatske _x000D_
Predsjednik _x000D_
Boris Pleša, dipl. politolog
_x000D_
Sindikat policije Hrvatske _x000D_
Predsjednik _x000D_
Dubravko Jagić
_x000D_
Nezavisni sindikat djelatnika _x000D_
Ministarstva unutarnjih poslova _x000D_
Predsjednik _x000D_
Zdravko Lončar

3.08.2013. Priopćenje Pregovaračkog odbora sindikata državnih službi
3.08.2013. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
3.08.2013. Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

Photo: www.vlada.hr

PODIJELI