Godišnji odmor policijskih vježbenika VIII naraštaja zaposlenih u prosincu 2012. godine

_x000D_
Pravo na godišnji odmor polaznika vježbenika VIII naraštaja._x000D_
Poštovani, 
_x000D_
temeljem više upita članova Sindikata policije Hrvatske, vježbenika VIII naraštaja (polaznika Programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka koji su školovanje završili u siječnju 2012. godine), obavještavamo sve policijske vježbenike koji su primljeni na rad u MUP tijekom prosinca 2012. godine, a u lipnju o.g. su navršili punih šest mjeseci neprekidnog rada u ovoj godini te se time na njih ne primjenjuje čl. 18. st. 1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (pravo na proporcionalni dio godišnjeg odmora), već s navršenih punih šest mjeseci rada ostvaruju pravo na puni godišnji odmor za 2013. godinu.
_x000D_
Sukladno navedenom, ukoliko ste već koristili dio godišnjeg odmora i dobili rješenje o korištenju godišnjeg odmora (sukladno čl. 23. Kolektivnog ugovora), ali samo razmjernog dijela, potrebno je (ukoliko poslodavac sam ne donese novo rješenje) podnijeti zahtjev za izdavanje novog rješenja kojim će se priznati pravo na puni godišnji odmor sukladno kriterijima iz čl. 19. Kolektivnog ugovora. Navedeni zahtjev možete preuzeti u Glavnoj podružnici Sindikata policije Hrvatske u kojoj ste član.

S poštovanjem, 


Predsjednik SPH
Dubravko Jagić


340 26-07-2013 P8 – godišnji odmor – obavijest.pdf

PODIJELI