Blog

Sporazum o promjeni visine plaće zaposlenih u državnim i javnim službama

Predsjedništvo SPH je na današnjem sastanku prihvatilo predloženi Sporazum o promjeni visine plaće zaposlenih u državnim i javnim službama.Poštovani,

_x000D_
obavještavamo članove
Sindikata policije Hrvatske da je Predsjedništvo SPH na današnjem sastanku prihvatilo predloženi Sporazum o promjeni visine plaće zaposlenih u državnim i javnim službama koji su danas parafirali sindikati.

_x000D_
Navedenim Sporazumom se Vlada RH obvezuje da u 2013. godini
neće smanjivati razinu plaća i dodataka na plaću po osnovi radnog staža u državnim i javnim službama.
_x000D_
Također, Vlada RH se
obvezuje da će otvoriti pregovore o uvećanju koeficijenta složenosti poslova za obračun plaća u državnim i javnim službama, kada podaci Državnog zavoda za statistiku ukažu na pozitivni rast bruto društvenog proizvoda (stalne cijene u cijenama prethodne godine prema rashodnoj metodi) u tri uzastopna tromjesečja i deficit  državnog proračuna manji od 3%.
_x000D_
Ujedno Vlada RH je iskazala spremnost da sa sindikatima državnih i javnih službi započne pregovore o Sporazumu o socijalnom partnerstvu u cilju očuvanja materijalnog položaja zaposlenih u državnim i javnim službama – koji bi se, takav je plan, sklopio u kraćem vremenskom roku.
_x000D_
Na kraju, naglašavamo da ćemo vas dopisom s detaljnijim objašnjenjem cijelog tijeka pregovora, kao i drugim pojedinostima, izvijestiti nakon potpisivanja Sporazuma u četvrtak, 6. lipnja 2013. godine.
_x000D_
Ovim su sve aktivnosti sindikata javnih i državnih službi oko organizacije štrajka obustavljene (do sljedeće prigode – koja se nadamo neće biti tako brzo).


S poštovanjem,PODIJELI