Blog

Zahtjev za uključivanjem predstavnika SPH u radne skupine i informiranje

_x000D_
Dostavljamo dopis SPH Ur.broj:121/13 koji smo uputili u Ministarstvo unutarnjih poslova – zahtjev za uključivanjem predstavnika SPH u radne skupine i informiranje_x000D_

K A B I N E T M I N I S T R A _x000D_
n/r ministra g. Ranka Ostojića
_x000D_
R A V N A T E LJ S T V O P O L I C I J E _x000D_
n/r glavnog ravnatelja policije g. Vlade Dominića
_x000D_
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE _x000D_
n/r pomoćnice ministra gđe. Sanje Čanković

Poštovani,
_x000D_
u više navrata smo inzistirali da se uključi predstavnike Sindikata policije Hrvatske u Radnu skupinu za izradu pilot-projekta “Policijskih postaja III kategorije”. Rad navedene radne skupine odmakao je daleko, tako da je s danom 11. ožujkom 2013. godine “Pilot projekt novog ustroja i organizacije rada u policijskim postajama III. kategorije“ započeo u policijskim postajama Čazma, Novi Marof, Sveti Ivan Zelina i Zabok.
_x000D_
Ministarstvo unutarnjih poslova je na svojoj internetskoj stranici dana 11. ožujka 2013. godine i javno objavilo da je Voditelj pilot projekta načelnik Uprave policije Krunoslav Borovec, a voditelj Radne skupine Josip Bukvić, Dubravko Novak je zamjenik voditelja radne skupine, a članovi su Miroslav Puž i Ivan Stanko te načelnici četiriju policijskih postaja u kojima se projekt provodi. Obzirom da je potpuno jasno da Radna skupina i dalje nastavlja sa svojim radom, a da se predstavnici sindikata samo povremeno, na njihovo inzistiranje, informiraju o tijeku projekta, ovim putem zahtjevamo da donesete odluku o imenovanju predstavnika sindikata koji djeluju u MUP-u, na njihov prijedlog, u Radnu skupinu za “Pilot projekt novog ustroja i organizacije rada u policijskim postajama III. kategorije“.
_x000D_
Navedeno pitanje je iznimno bitno po položaj policijskih službenika, te uključivanje u rad predstavnika SPH nije samo bilo potrebno, nego i preporučljivo.

Napominjemo da je na zadnjem sastanku s predstavnicima i ekspertima Europske unije održanom 10. prosinca 2012. godine napomenuto kako su, iako je u Zakonu o policiji navedeno da se u radne skupine za izradu zakonskih i podzakonskih propisa “mogu” uključiti predstavnici sindikata koji djeluju u MUP-u, EU eksperti izrazito preporučili obavezno uključivanje sindikata u sve radne skupine ne samo one koje se tiču radnog požaja policijskih službenika jer je to u skladu s najboljom europskom praksom. Međutim, u ovom iznimno važnom pitanju nismo uključeni (osim što smo na 2 sastanka održanim 27. prosinca 2012. godine i 6. ožujka 2013. godine, između predstavnika radne skupine i sindikata izvješteni o projektu. Sastanci su održani nakon našeg višestrukog “inzistiranja” kroz dopise da se predstavnici SPH uključe u rad Radne skupine.

Napominjemo da se navedena preporuka odnosila i na uključivanja u povjerenstva za privedbu internih i javnih natječaja za prijem, premještaj i sl. policijskih službenika, tj. na istovjetan način je “preporučeno” uključivanje predstavnika sindikata u sva tijela koja provode navedene postupke, a ne samo ispunjavanje zakonskog minimuma propisanog iz Zakona o policiji, a to je imenovanje predstavnika sindikata samo u povjerenstva za izbor zamjenika i pomočnika glavnog ravnatelja, načelnika PU i PP. U svim ostalim povjerenstvima prestavnici sindikata nisu bili uključeni. Sada je prilika s objavom slobodnih radnih mjesta da isto bude učinjeno.
_x000D_
Također, prema našim informacijama u MUP-u trenutno djeluje radna skupina (tijelo) koje priprema izmjene i dopune Zakona o policijskim poslovima i ovlastima. Iako smo i sami bili inicijator izmjena određenih odredbi navedenog Zakona u rad navedenog tijela i izradu propisa nismo uključeni već to moramo posredno saznavati, s tim da je tekst prijedloga Zakona već poprilično dorađen. Iz navedenog razloga zanima nas da li je u tijeku od strane Ministarstva unutarnjih poslova izrada prijedloga izmjena Zakona o policijskim poslovima i ovlastima i ako je, tražimo hitno imenovanje predstavnika SPH u rad tijela koje ga priprema.
_x000D_
Ujedno, postoje informacije da je u izradi projekt novog ustroja policijskih uprava. Zanima nas da li je to točno? Ako je navedena informacija točna, molimo da nas obavijestite tko ga izrađuje i zbog čega u radnu skupinu nisu uključeni predstvanici sindikata koji djeluju u MUP-u.

Obzirom na sve navedeno, tražimo da nas sukladno čl. 86. i 96. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike informirate te odgovorite na navedena pitanja te ujedno tražimo uključivanje naših predstavnika u sve radne skupine koje djeluju unutar MUP-a na pripremi propisa i projekata, a osobito onih kojima se utječe na položaj, prava i ovlasti policijskih službenika i državnih službenika i namještenika zaposlenih u MUP-u.

Ujedno, obzirom da smo u vezi uključivanja u radnu skupinu za provedbu pilot projekta poslali više dopisa (dopisi SPH broj: 450/12 od 28. prosinca 2012. godine, 14/13 od 10. siječnja 2013. godine i 29/13 od 22. siječnja godine), a do današnjeg dana u nju nismo uključeni, ovim putem tražimo žurno postupanje.

S poštovanjem,

Predsjednik SPH_x000D_
Dubravko Jagić

121 18-3-2013 članovi i povjerenici – MUP – zahtjev za uključivanje u radne skupine

PODIJELI