Blog

Članak 3. i 5. Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u RH

Poštovani članovi,
_x000D_
dana 4. siječnja 2013. godine, Ministru unutarnjih poslova uputili smo hitni dopis u kojem smo tražili izavanje upute obzirom da određeni broj članova SPH slave Božić po Julijanskom kalendaru, odnosno dostavu mišljenja u svezi prava državnih službenika i namještenika iz čl. 3. i 5. Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u RH.
_x000D_
U dopisu smo tražili mišljenje tko može koristiti prava iz navedenog Zakona? Da li samo namještenici i državni službenici kojima je služba organizirana od ponedjeljka do petka te da li pravo iz gore navedenog Zakona mogu koristiti i policijski službenici i na koji način? Također, zatražili smo i tumačenje da li policijski službenici koji Božić slave po Julinaskom kalendaru, ako su u obvezi raditi na taj dan, imaju pravo na uvećanje plaće sukladno čl. 44. st. 1. al. 4. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.
_x000D_
Sukladno traženju, danas 7. siječnja 2013. godine, zaprimili smo odgovor iz MUP-a kako je: “Odredbom članka 3. Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj propisano da građani Republike Hrvatske koji Božić slave na dan 7. siječnja u taj dan, islamske vjeroispovijedi u dane Ramazanskog bajrama i Kurban bajrama te židovske vjeroispovijedi u dane Roš Hašane i Jom Kipura imaju pravo ne raditi.” Također, odgovoreno je kako je “Člankom 5. istog Zakona propisano da zaposlenici u dane iz čl. 1. i 3. toga Zakona imaju pravo na naknadu plaće.” te “odredbom čl. 44. st. 1. al. 5. Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike utvrđeno je da će se osnovna plaća službenka i namještenika uvećati za svaki sat rada i to za rad blagdanom, neradnim danom utvređnim zakonom i na Uskrs 150%. Stoga, ako službenici koji slave Božić 7. siječnja rade, ostvaruju pravo na dodatak propisan odredbama Kolektivnog ugovora”.
_x000D_
S poštovanjem,
_x000D_
Predsjednik SPH _x000D_
Dubravko Jagić

PODIJELI