Blog

Prijam u službu u Ministarstvo unutarnjih poslova u 2012. godini

_x000D_
Na sjednici Vlade RH održane 27. lipnja 2012. godine donesen je Zaključak da „se odobrava Prijedlog plana prijma u službu Ministarstva unutarnjih poslova za 2012. godinu, u tekstu koji je Vladi RH dostavilo Ministarstvo unutarnjih poslova aktom, broj: 511-01-157-34288/1-2012 od 12. lipnja 2012. godine”._x000D_

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
_x000D_
n/r pomoćnice ministra gđe. Sanje Čanković

PREDMET: Prijam u službu u Ministarstvo unutarnjih poslova u 2012. godini
_x000D_
VEZA: Vaš dopis broj: 511-01-157-34288/2-12. MM od 9. srpnja 2012. godine

_x000D_
Poštovana,
_x000D_
na sjednici Vlade RH održane 27. lipnja 2012. godine donesen je Zaključak da „se odobrava Prijedlog plana prijma u službu Ministarstva unutarnjih poslova za 2012. godinu, u tekstu koji je Vladi RH dostavilo Ministarstvo unutarnjih poslova aktom, broj: 511-01-157-34288/1-2012 od 12. lipnja 2012. godine“.
_x000D_
11. srpnja 2012. godine zaprimili smo Vaš dopis u kojem ste nam dostavili i usvojeni Plan prijama u službu za 2012. godinu, u kojem, između ostalog stoji:
_x000D_
„5. DINAMIKA PRIJAMA:
_x000D_
IV. kvartal
_x000D_
– prijam 20 dipl. kriminalista i kriminalista koji su obrazovanje završili na Policijskoj akademiji,
_x000D_
– prijam 85 državnih službenika,
_x000D_
– prijam 32 policijska službenika VŠS u pomorsku policiju,
_x000D_
– 460 policijskih službenika – vježbenika srednje stručne spreme u graničnu policiju.“

Obzirom na izrazito veliki broj upita vezanih za zapošljavanje sukladno dostavljenom Planu prijama, osobito vježbenika srednje stručne spreme koji su školovanje (prekvalifikaciju) završili u siječnju o.g. na Policijskoj akademiji, molimo da nam žurno dostavite informaciju o zapošljavanju svih gore navedenih. 

S poštovanjem, 

Predsjednik SPH_x000D_
Dubravko Jagić

 Dopis SPH – 24-9-2012 Prijam u MUP-2012 294

PODIJELI