Blog

Sastanak pregovaračkih odbora Vlade RH i sindikata državnih službi

_x000D_
Dana 25. srpnja 2012. godine održan je sastanak pregovaračkih odbora Vlade RH i sindikata državnih službi._x000D_

ČLANOVIMA SINDIKATA 

Poštovani,
_x000D_
dana 25. srpnja 2012. godine održan je sastanak pregovaračkih odbora Vlade RH i sindikata državnih službi.
_x000D_
Na sastanku je usuglašen konačni tekst prijedloga novog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.
_x000D_
Sam tekst Kolektivnog ugovora je gotovo identičan dosadašnjem tekstu Kolektivnog ugovora, osim čl. 59. i pitanja koja se rješavaju Dodatkom kolektivnom ugovoru, a što je skup kompromisa između Vlade RH I sindikata državnih službi. Iz tog razloga tekst prijedloga Kolektivnog ugovora i Dodatka KU dostavit ćemo Vam u prilogu sutra kada bi trebali dobiti pročišćeni tekst novog ugovora i dodatka.
_x000D_
U samom tekstu smo bili ograničeni s tri čimbenika koja su potpisali sindikatijavnih službi:

  • Neisplata naknade do 2 km u mjesturada i stanovanja,
  • Umanjenje jubilarne naknade (u javnim službama ponuđeno je samo umirovljenicima s 35. i 40. godina službe) mi smo dogovorili bolji uvjet, tj. isplatu 10, 20, 30, 40 godina službe uz 50% osnovice (to je najviše što se kroz ove pregovore moglo ugovoriti u ovom trenutku),
  • Neisplata božićnice za 2012.i 2013. i regresa za 2013. godinu, dar za dijete ide za obje godine.

Unatoč tome uspjeli smo dogovoriti povrat tih prava u 2014, 2015 i 2016. godini, a ujedno smo uspjeli na puno povoljniji način riješiti pitanje prijevoza u odnosu na onošto je bio zahtjev Vlade RH i onoga što su potpisala četiri sindikata iz javnih službi.
_x000D_
Napominjemo da smo uspjeli zadržati sva ostala prava iz dosadašnjeg KU koji istječe 31.7.2012. godine poput trajanja g.o., pomoći u slučaju bolesti, smrti člana i dr, a neka čak i poboljšati (što će vam biti naznačeno u dostavljenom prijedlogu teksta KU). Zadržavanje svih tih prava i ugovaranje novih bilo je uvjetovano neisplatom regresa za 2013. godinu i božićnice za 2012. i 2013. godinu, ograničenjem isplate jubilarne nagrade za 2013. godinu) i drukčijim rješavanjem čl. 59. Sva ostala prava, pa i isplata božićnice i regresa za naredne godine, ugovorena su na isti način kao i do sada.
_x000D_
Napominjemo, da umjesto prijedloga Vlade da se isplati jubilarka samo za one koji odlaze u mirovinu naredne godine, odredba ostaje ista kao u dosadašnjem KU, a u slijedećoj godini će se isplatiti za 10, 20, 30, 40 godina po osnovici od 900 kuna i to je ugovoreno Dodatkom.
_x000D_
Mislimo da je to maksimum prava koja smo u ovoj situaciji mogli ugovoriti osobito zbog potpisa 4 sindikata javnih službi koja su navedna prava potpisala u nepovoljnijim uvjetima. Napominjemo da će svaki pomni pratitelj članka 59. KU moći primjetiti da su novim KU ugovoreni puno povoljniji uvjeti naknade troškova prijevoza u odnosu na one koje su potpisali četiri sindikata javnih službi.
_x000D_
Najvažnije je da se zadržala i osnovica, a Vlada RH obvezala se da neće bez obzira na ekonomske uvjete tražiti dodatne uštede na državnim službenicima u narednoj godini već će težiti izjednačavanju prava s javnim službama i javnim poduzećima.

Zbog kompleksnosti materije sutra ćemo Vam proslijediti konačni prijedlog KU i Dodatka na mišljenje, alternativa je istek KU i uređivanje plaća samostalnom odlukomVlade RH (znači smanjenje prava koja god bi oni odabrali), npr. prava kao duljina trajanja g.o., visina plaćetj. osnovice, dodatka za minuli rad, materijalne pomoći, plaćanja dodataka za rad blagdanom, nedjeljom, subotom, smjenama, turnusom, prekovremenim i dr., kao i sva druga prava sada uređena kolektivnim ugovorom Vlada RH bi mogla urediti samostalnom odlukom u visini koja bi ona odredila.
_x000D_
Naše jedino oružje u tom slučaju je štrajk, kojem smo spremni pristupiti ako većina članstva odbije tekst istovjetnog KU uz navedene izmjene (poput plaćanja prijevoza po km od 0,75 ili 0,65 kn po km i sl.) jer su to jedine suštinske izmjene u odnosu na dosadašnji KU.

Na kraju naglašavamo da će se regres za 2012. godinu isplatiti 30.7.2012. godine. 

S poštovanjem, 

VODITELJ PREGOVARAČKOG ODBORA
_x000D_
SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBI
_x000D_
Dubravko Jagić

PODIJELI