Blog

Treći sastanak pregovaračkih odbora Vlade RH i sindikata državnih službi

_x000D_
Dana 23. srpnja 2012. godine u Vladi RH održan je treći u nizu sastanaka između Pregovaračkih odbora Vlade RH i sindikata državnih službi povodom pregovora oko teksta novog Kolektivnog ugovora._x000D_

ČLANOVIMA SINDIKATA 

Poštovani članovi,
_x000D_
dana 23. srpnja 2012. godine u Vladi RH održan je treći u nizu sastanaka između pregovaračkih odbora Vlade RH i sindikata državnih službi povodom pregovora oko teksta novog Kolektivnog ugovora.
_x000D_
Najvažnije dogovoreno je to da se novi ugovor potpisuje na razdoblje od 4 godine što predstavalja određenu sigurnost. Uz to biti će potpisan u istom obliku kakav je važio i do sada.
_x000D_
Eventualna neprimjena materijalnih prava u 2012 (božićnica) i 2013. (regres i božićnica) biti će regulirana aneksom Kolektivnog ugovora i vrijedit će do listopada 2013. godine. Nakon tog roka, ako situacija u zemlji pogorša Vlada će vjerojatno ustrajati na novim pregovorima. U slučaju da se stanje ostanu ista prava će biti primjenjena u obimu kakav predviđa potpisani Kolektivni ugovor s isplatom božićnice i regresa za 2014., 2015. i 2016. U slučaju poboljšanja stanja pregovarat će se o mogućem povećanju prava.
_x000D_
U pogledu prava na jubilarnu nagradu dogovoreno je da se također stavi u aneks Kolektivnog ugovora odredba o isplati nagrade onima koji napune 10, 20, 30 i 40 godina po osnovici od 900,00 kuna, ali da osnovni tekst iz Kolektivnog ugovora ostane isti što znači isplatu za svakih 5 godina navršenog staža u državnoj službi po osnovici od 1.800,00 kuna u narednim godinama.
_x000D_
Jedino što je ostalo za dogovoriti je pravo na naknadu troškova prijevoza o čemu će se razgovarati u srijedu, 25. srpnja. Kao i kod prava na jubilarnu nagradu moguće je možda pronaći neko rješenje koje bi bilo dobro za obje pregovaračke strane. Ukoliko se postigne dogovor vezan za način isplate naknade troškova prijevoza odredba neće biti dio aneksa, nego će postati dio Kolektivnog ugovora. 

PREGOVARAČKI ODBOR SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBI 

foto: www.vlada.hr

PODIJELI