Blog

Sastanak Pregovaračkog odbora sindikata državnih službi

_x000D_
Obzirom da je za četvrtak 12. srpnja 2012. godine zakazan sastanak Pregovaračkih odbora Vlade RH i sindikata državnih službi, obavještavamo Vas da će se sutra, 11. srpnja 2012. godine, u prostorijama Sindikata policije Hrvatske, održati sastanak Pregovaračkog odbora sindikata državnih službi._x000D_
Poštovani,
_x000D_
obzirom da je za četvrtak 12. srpnja 2012. godine zakazan sastanak Pregovaračkih odbora Vlade RH i sindikata državnih službi, obavještavamo Vas da će se sutra, 11. srpnja 2012. godine, u prostorijama Sindikata policije Hrvatske, održati sastanak Pregovaračkog odbora sindikata državnih službi.
_x000D_
Sukladno Odluci Gospodarsko-socijalnog vijeća o broju članova i sastavu Pregovaračkog odbora sindikata državnih službi, a temeljem podataka o broju članova pojedinih sindikata zastupljenih u državnim službama, na sastanku će prisustvovati predstavnici slijedećih sindikata:
_x000D_
 

  1. Sindikata policije Hrvatske,
  2. Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH,
  3. Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a,
  4. Carinskog sindikata Hrvatske,
  5. Sindikata porezne uprave Hrvatske,
  6. Sindikata pravosudne policije Hrvatske i
  7. Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama.

Na sastanku će se biti riječi o Protokolu o radu Pregovaračkog odbora sindikata državnih službi, a o daljnim informacijama pravovremeno ćemo vas obavijestiti. 

S poštovanjem, 

Predsjednik SPH _x000D_
Dubravko Jagić

PODIJELI