Blog

Sastanak sa zamjenikom ministra unutarnjih poslova

_x000D_
Dana 6. travnja 2012. godine održan je sastanak predstavnika Sindikata policije Hrvatske i drugih sindikata koji djeluju unutar MUP-a sa zamjenikom Ministra unutarnjih poslova g. Evelinom Tonkovićem te su na sastanku, uz predstavnike sindikata, bili pristuni i članovi Povjerenstva za pravnu zaštitu policajaca. Tema sastanka bila je „Kaznenopravna zaštita policijskih službenika“._x000D_
Dana 6. travnja 2012. godine održan je sastanak predstavnika Sindikata policije Hrvatske i drugih sindikata koji djeluju unutar MUP-a sa zamjenikom Ministra unutarnjih poslova g. Evelinom Tonkovićem te su na sastanku, uz predstavnike sindikata, bili pristuni i članovi Povjerenstva za pravnu zaštitu policajaca. Tema sastanka bila je „Kaznenopravna zaštita policijskih službenika“.
_x000D_
Svi sudionici sastanka su iskazali potporu potpori poboljšanja kaznenopravne zašite. Predstavnici Sindikata policije Hrvatske također su iskazali punu potporu navedenoj ideji napominjući da je to jedan od naših temeljni zahtjeva već duži niz godina o čemu smo redovito obavještavali Vladu, Ministarstvo i javnost. Podsjećamo bili smo inicijatori izmjena i dopuna Kaznenog zakona kojima je ubostvo policijskog službenika kvalificirano kao teško ubojstvo sa zapriječenom kaznom dugotrajnog zatvora (do 40 g. zatvora), povećan kazneni okvir za sve oblike napada na policijske službenike. Također, bili smo inicijatori izmjena i dopuna Zakona o policiji kojim su po prvi put uvedeni određene odredbe o pravnoj zaštiti policijskih službenika (npr. pravo na troškove odvjetnika sukladno Zakon o policijskim poslovima i ovlastima). Jedan od naših glavnih zahtjeva kroz sve to vrijeme bila je izmjena i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, osobito čl. 17. „Omalovažavanje službene osobe“ temeljem kojeg se izriču sramotno niske kazne (praktički nevezanje u vozilu strože se novčano kažnjava). Ističemo da je na sastanku izvješćeno da je u tijeku izrada novog Zakona o prekršaja protiv javnog rada i mira kojim bi se navedeno konačno ispravilo.
_x000D_
Zbog svega navedenog, kao i drugih problema pravne zaštite policijskih službenika, inicijativa Zamjenika ministra unutranjih poslova g. Evelina Tonkovića zaslužuje potporu SPH i svih naših članova.
_x000D_
Stoga, a sukladno dogovoru sa navedenog sastanka, u prilogu vam dostavljamo dopis MUP-a u kojem pozivaju sve zainteresirane djelatnike MUP-a da svoje ideje, primjedbe i prijedloge u svrhu kvalitetnije i bolje kaznenopravne zaštite policijskih službenike pošalju putem e-maila: prijedlozi@mup.hr najkasnije do 7. svibnja 2012. godine (Prilog 1.).
_x000D_
Napominjemo da vaše prijedloge možete slati i na e-mail adresu Sindikata policije Hrvatske: prijedlozi@sindikatpolicije.hr .
_x000D_
S poštovanjem, _x000D_

Predsjednik SPH _x000D_
Dubravko Jagić 

Prilog1: Pravna zaštita policijskih službenika

PODIJELI