Blog

Sastanak predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova s predstavnicima sindikata koji djeluju unutar MUP-a

_x000D_
Dana 9. siječnja 2012. godine održan je sastanak novog ministra unutarnjih poslova g. Ranka Ostojića s predstavnicima sindikata koji djeluju unutar MUP-a. Sastanak je bio protokolarne prirode s ciljem predstavljanja novog Ministra kao i njegovih ideja za vođenje Ministarstva._x000D_
Poštovani,
_x000D_
dana 9. siječnja 2012. godine održan je sastanak novog ministra unutarnjih poslova g. Ranka Ostojića s predstavnicima sindikata koji djeluju unutar MUP-a.
_x000D_
Sastanak je bio protokolarne prirode s ciljem predstavljanja novog Ministra kao i njegovih ideja za vođenje Ministarstva.
_x000D_
Na navedenom sastanku, među ostalim, ministar g. Ranko Ostojić iznio je slijedeće:_x000D_

  • informacije u svezi najavljenih izmjena Zakona o policiji te je rekao da je namjera novog vodstva MUP-a izmijeniti Zakon o policiji u minimalnom dijelu, do 5% dosadašnjeg teksta, te da bi Zakon o policiji i Zakon o policijskim poslovima i ovlastima objedinili u jedinstveni Zakon. Kada bude gotova radna verzija navedenog jedinstvenog Zakona, ista će biti dostavljena sindikatima,
  • Iznio je svoje planove u svezi preustroja pojedinih službi Ministarstva o čemu ćemo vas izvjestiti kada dobijemo konkretne podatke,
  • Iznio je mišljenje kako je MUP dobro uređeno ministarstvo koje dobro funkcionira te obzirom na svoju ulogu u društvu mora imati kontinuitet te da će stoga sve eventualne promjene, biti u cilju unapređenja rad i učinkovitosti,
  • Naglasio je da MUP nema viška zaposlenih već da naprotiv ima veliki broj nepopunjenih sistematiziranih radnih mjesta koja u određenom, manjem dijelu, samo treba bolje posložiti unutar vlastitog kadra,
  • Ono što je bitno, naglasio je da se Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike mora u potpunosti poštivati te će se raditi na tome da se isprave sva eventualna kršenja Kolektivnog ugovora. Ujedno, zamolio je predstavnike sindikata da ga o eventualnim kršenjima Kolektivnog ugovora i drugih propisa izvijesti,
  • Naglasio je potrebu da se nastavi s opremanjem policijskih službenika odorama i opremom te da se što veći broj službenih vozila stavi na raspolaganje operativi,
  • Također, kao bitnu stvar naglasio je rad na vraćanju digniteta državnim službenicima i namještenicima, zaposlenicima MUP-a,
  • Obavijestio je da se obustavlja raspisani natječaj za načelnike, sukladno Zakonu o policiji, te da će novi biti raspisan čim se za to ostvare uvjeti.

Predstavnici sindikata čestitali su ministru na imenovanju te su iznijeli svoje stavove u svezi navedenih pitanja.
_x000D_
O svim daljnim informacijama pravodobno ćemo vas obavijestiti. 

S poštovanjem, 

Predsjednik SPH _x000D_
Dubravko Jagić
_x000D_
Predsjednik NSD MUP-a _x000D_
Zdravko Lončar
_x000D_
Predsjednik SDLSN RH _x000D_
Boris Pleša

PODIJELI