Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

Sindikat Policije Hrvatske

Upis studenata u prvu godinu trogodišnjeg stručnog preddiplomskog studija turistički i hotelski menadžment

Upis studenata u prvu godinu trogodišnjeg stručnog preddiplomskog studija turistički i hotelski menadžment

Visoka poslovna škola Utilus i ove godine, osmi puta po redu, objavljuje upis studenata u prvu godinu trogodišnjeg stručnog preddiplomskog studija turistički i hotelski menadžment. Ovaj trogodišnji studij obrazuje stučnjake za brojne aktivnosti u turizmu, a svoju dosadašnju uspješnost potvrđuje stupanj zaposlenosti do sada diplomiranih studenata. Naime, tek nekolicina nije našlo zaposlenje u prvom koraku, a večina se zaposlila upravo u turizmu.

Ova godina i vrlo uspješna turistička sezona dokazuju ispravnost dosadašnjih poziva škole na upis studenata koji bi se školovali za hotelsko turistička zanimanja.

Pozivajući vas na upis želimo vas upozoriti na specijalnu cijenu za članove sindikata, odnosno vaše članove obitelji u iznosu od 20.000,00kn plativih do 10 mjesečnih rata.

Preddiplomski stručni studij Turističkog i hotelskog menadžmenta moderan je i atraktivan program, namijenjen svima onima koji u budućnosti sebe vide u turizmu i u poslovima koji imaju više ili manje veze sa turističkom djelatnošću. Jedna od glavnih prednosti našeg programa je orijentacija kolegija na praktične sadržaje čime doprinose nastavnici, poznati hrvatski stručnjaci i gospodarstvenici. Svi predavači predaju predmete koji se temelje na onim poslovima koje ti predavači obavljaju u praksi (i na kojima su do sada postigli zavidne uspjehe). Predmete teorijskog sadržaja predaju nekolicina vrlo iskusnih predavača, većina su redoviti profesori u trajnom zvanju

Program nastave na Utilusu pozitivno su ocijenile tri važne međunarodne turističke institucije:
Svjetska turistička organizacija (Madrid), Međunarodno udruženje za studij turizma (IAST) i Međunarodno udruženje za unapređenje menadžmenta (IMDA). Godine 2009. Utilus je postao član Hrvatskog poslovnog udruženja za održivi razvoj. Ove je godine Utilus postao član UNWTO Knowledge Networka, u odjelu Europa. Knowledge Network je novi oblik suradnje Visokoobrazovnih ustanova na kojima se predaje turizam, sa sjedištem u Madridu.

Studenti nakon završenog trogodišnjeg preddiplomskog stručnog studija stječu 180 ECTS bodova i stupanj prvostupnika (bacalaureusa) ekonomije, smjer turistički i hotelski menadžment. Misija Utilusa je kvalitetnim programom s praksom za vrijeme studija omogućiti studentima usvajanje stručnih znanja koja će ih osposobiti za samostalni i kreativni rad u turističkoj i hotelijerskoj praksi. Diplomiranjem na Utilusu osiguravate si lakše zapošljavanje i sretniju budućnost!

 

TURIZAM JEST HRVATSKA

BUDUĆNOST, STUDIRAJTE NA

UTILUSU, BUDITE DIO HRVATSKE

BUDUĆNOSTI!

 

Za sve dodatne informacije obratite nam se na adresi škole, Ul. Grada Mainza 21, Zagreb svakim radnim danom od 09 do 16 sati ili na telefon 01/24 42 595
E-mail: utilus@utilus.hr